Regionalpolitisk vækstredegørelse 2011

25-05-2011

Redegørelsen gør status på den regionale vækst, på rammevilkårene for uddannelse, iværksætteri og innovation samt giver eksempler på de konkrete aktiviteter, som de regionale vækstfora har sat i gang det seneste år. Herudover sætter redegørelsen fokus på effekten af den regionale indsats og gør status på regeringens regionalpolitiske udspil ”Danmark i balance i en global verden”.