Økonomisk Tema nr. 11: Internationale virksomheder i Danmark

27-05-2011

Ny analyse fra økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen om internationale virksomheder i Danmark.