Økonomisk Analyse nr. 3: Vækst gennem innovation

05-05-2011

Innovation er en af de centrale kilder til vækst både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed. Innovationen i dansk erhvervsliv ligger i det internationale midterfelt. De danske rammevilkår for innovation er generelt gode, fx er Danmark blandt de lande, der investerer mest i offentlig forskning og udvikling. Men der er utilstrækkelig konkurrence i en række brancher, og uddannelsesniveauet i den private sektor er lavere sammenlignet med en række andre lande, hvilket kan være med til at forklare, hvorfor innovationen ikke er i top.