Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger

25-05-2011

PCB-handlingsplanen skal tilvejebringe ny og nødvendig viden, så problemerne med PCB i bygninger kan løses bedst muligt på en samfundsøkonomisk og sundhedsmæssig forsvarlig vis - Den aktuelle vejledning om PCB i bygninger styrkes.