Redegørelse om erhvervsstøtte 2011

01-06-2011

Den samlede erhvervsstøtte er opgjort til 20,0 mia. kr. i 2011. Heraf vedrører 7,9 mia. kr. udgifter til erhvervsstøtte til ordninger på finansloven mv., og 12,1 mia. kr. vedrører erhvervsstøtte gennem skattesystemet. Godt 55 pct. af erhvervsstøtten er rettet mod grøn omstilling og innovation.