Redegørelse om erhvervslivet og reguleringen 2009/2010

01-06-2011

Regeringen satte ved sin tiltræden i november 2001 et mål om at lette de administrative byrder for danske virksomheder med op til 25 pct. i 2010. Siden da er en lang række regler fjernet eller forenklet, og administrative procedurer er effektiviseret ved hjælp af bl.a. digitale løsninger. Indsatsen har medført, at virksomhedernes administrative byrder ved udgangen af 2010 er lettet med 7,6 mia. kr. om året. Det svarer til, at de administrative byrder samlet er lettet med næsten 25 pct. i forhold til 2001.