Økonomisk Analyse nr. 4: Konkurser i dansk erhvervsliv

28-06-2011

Denne økonomiske analyse belyser konkurserne i dansk erhvervsliv. Antallet af virksomhedskonkurser steg i kølvandet på den finansielle krise, men har været aftagende siden efteråret 2010. Analyserne viser desuden, at en stor del af de konkurserklærede virksomheder havde lille eller ingen aktivitet, og at lavproduktive virksomheder har en forholdsvis høj risiko for at gå konkurs.