Redegørelse om udviklingen i kreditmulighederne i Danmark, 1. halvår 2011

22-12-2011

Redegørelsen er den femte i rækken af halvårlige redegørelser, som Erhvervs- og Vækstministeriet udarbejder i henhold til lov om finansiel stabilitet.