Arbejdsgruppen om bedemandsbranchen

22-08-2011

Økonomi- og erhvervsministeren nedsatte i efteråret 2010 en arbejdsgruppe om bedemænd. Arbejdsgruppen havde bl.a. til opgave at afdække omfanget af klagesager, vurdere behovet for regulering af branchen og endelig, om der i bedemandsbranchen er den nødvendige prisgennemsigtighed til gavn for forbrugerne.