Nyt konkurrenceråd på plads

Publiceret 28-06-2023

Det nye konkurrenceråd udpeges for en periode på fire år gældende fra 1. juli 2023 til 30. juni 2027.

Erhvervsminister Morten Bødskov har udpeget medlemmerne af det nye Konkurrenceråd.

Rådet er sammensat, så det repræsenterer et særligt kendskab til konkurrenceret og konkurrenceøkonomi, praktisk ledelseserfaring fra erhvervslivet og særligt indblik i forbrugerforhold.

Erhvervsminister Morten Bødskov udtaler:

”For regeringen er det en prioritet, at der er en god og sund konkurrence i Danmark, som er til gavn for danske virksomheder og forbrugere. Her udgør Konkurrencerådet en central rolle i håndhævelsen af konkurrenceloven. Medlemmerne af det nye Konkurrenceråd er en blanding af nye, kompetente kræfter og personer med stor erfaring fra det nuværende Konkurrenceråd. Det sikrer kontinuitet og fornyelse i rådets vigtige arbejde. Jeg takker samtidig de afgående medlemmer af det nuværende Konkurrenceråd for deres store indsats.”

Konkurrencerådet træffer afgørelser i større og principielle sager om overtrædelse af konkurrenceloven og i større fusionssager. Konkurrencerådets arbejde med at håndhæve konkurrenceloven har til formål at fremme konkurrencen til gavn for både forbrugere og virksomheder.

Konkurrencerådet består fra d. 1. juli 2023 af følgende medlemmer:

  •           Christian Schultz (formand)
  •           Caroline Heide Jørgensen (næstformand)
  •           Philipp Schröder
  •           Jan-Erik Svensson
  •           Vibeke Krag
  •           Jane Frederikke Land (ny udpegning)
  •           David Dreyer Lassen (ny udpegning)

 

 

Yderligere oplysninger

Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07