Tak for din indstilling til Den Kongelige Belønningsmedalje

Tak for din indstilling til Den Kongelige Belønningsmedalje. 

I forbindelse med din henvendelse skal Erhvervsministeriet efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 (databeskyttelsesforordningen) orientere dig om, at ministeriet behandler de fremsendte personoplysninger. 

Erhvervsministeriet er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som ministeriet har modtaget fra dig.

Erhvervsministeriet behandler de fremsendte personoplysninger med henblik på at kunne besvare din henvendelse som led i ministeriets offentlige myndighedsudøvelse og nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e. Som led i behandlingen af dekoreringssager, vil Erhvervsministeriet muligvis videresende de fremsendte oplysninger til Kabinetssekretariatet i Kongehuset med henblik på bidrag til brug for behandlingen af din henvendelse. 

Sådan behandler vi indstillingen

Vi behandler sagen hurtigst muligt, men der kan gå op til 4½ måned. 

Det skyldes bl.a., at vi skal indhente samtykke fra den indstillede medarbejder til medaljen, og til at vi indhenter oplysninger fra Kriminalregistret. Vi har pligt til at indhente oplysninger fra Kriminalregistret, før indstillingen kan oversendes til Kabinetssekretariatet i Kongehuset.

Hvis overrækkelsesdatoen eller andre forhold ændrer sig under vores behandling af indstillingen, skal du kontakte os hurtigst muligt.

Hvis du har behov for at kontakte os under behandlingen af indstillingen, kan det ske på medaljer@em.dk.

medaljer@em.dk

Med venlig hilsen

Erhvervsministeriet