Belønningsmedaljer

Indstilling til Den Kongelige Belønningsmedalje (privat ansatte) og Fortjenstmedaljen (offentligt ansatte) fra erhvervslivet og Erhvervsministeriets koncern sker via Erhvervsministeriets departement til Kongehuset.

Hvem kan indstilles?

Der er en fast praksis for, hvornår der kan ske indstilling af personer til modtagelse af medaljerne.

Belønningsmedaljen for privatansatte kan normalt tildeles efter 50 års fortjenstfuld uafbrudt ansættelse i samme private virksomhed, eller i forbindelse med fratrædelse efter mindst 40 års uafbrudt ansættelse i samme private virksomhed.

En ejer eller medejer, herunder en person med en betydelig aktiepost i virksomheden eller en person, der har væsentlig indflydelse i øvrigt eller gift med en sådan, kan ikke modtage medalje.

Fortjenstmedaljen for offentligt ansatte kan tildeles efter 40 års uafbrudt ansættelse.

Det er kun i forbindelse med egentlige ansættelsesforhold, der kan tildeles en medalje. Selvstændig erhvervsvirksomhed eller frivilligt arbejde er dermed ikke grundlag for tildeling af en medalje.

OBS! Akademisk personale kan ikke indstilles til en medalje.

Hvordan indstiller man?

Indstilling skal være indsendt til Erhvervsministeriet, mens arbejdsforholdet stadig består eller undtagelsesvis op mod 3 mdr. efter ansættelsesophøret. Indsendelsen sker via den elektroniske indstillingsblanket, som du finder nedenfor.

Det er alene arbejdsgiveren, der kan indstille medarbejdere.

Hvad skal indstillingen indeholde?

Den skriftlige indstilling til departementschefen skal indeholde følgende:

  • En korrekt begrundelse for indstillingen 1) skrevet på arbejdsgivers brevpapir med 2) tydeligt virksomhedslogo og 3) med underskrift af en tegningsberettiget for virksomheden.
  • Begrundelsen skal indeholde en beskrivelse af, at den ansatte har ydet en (særlig) fortjenstfuld indsats, herunder en egentlig beskrivelse af beskæftigelsesområder og faglig kunnen mm.
  • Begrundelsen vedhæftes som en PDF-fil i den elektroniske formular, som du finder nedenfor.

2) Den elektroniske formular skal udfyldes.

Ansøgningsfrister og sagsbehandlingstid

Ansøgningsfrister

De årlige særlige frister er fastlagt af hensyn til Kongehusets aktiviteter og udmeldte frister til ministerierne.

Der gælder i 2024 følgende særlige frist for indstillinger til medaljer til ministeriet:

  • Medaljer med overrækkelsesdato fra juli til og med 15. oktober 2024 bedes være Erhvervsministeriet i hænde senest 1. april 2024.

Der gælder i 2024 følgende almindelige frist for øvrige indstillinger:

  • Medaljer med overrækkelsesdato efter 15. oktober 2024 bedes være Erhvervsministeriet i hænde senest 5 måneder før overrækkelsesdatoen.

Sagsbehandlingstid

Det er Hans Majestæt Kongen, der beslutter tildeling af Den Kongelige Belønningsmedalje og Fortjenstmedaljen.

Det tager gennemsnitligt cirka 5 måneder at behandle en indstilling i ministeriet fra den dato, hvor indstillingen bliver modtaget i ministeriet og til Kabinetssekretariatet efterfølgende har afsluttet behandlingen.

Datoen for overrækkelse skal derfor tilpasses sagsbehandlingstiden. Vi anbefaler, at virksomheden sender indstillingen i så god tid som muligt.

Såvel ministeriet som Kabinetssekretariatet kan fravige fra den oplyste sagsbehandlingstid.

Kvittering og modtagelse af medaljen

Når indstillingen (begrundelse og elektronisk formular) er udfyldt og afsendt digitalt, bliver en kvittering for modtagelse vist. Hvis du ikke modtager kvittering for indstillingen, bedes du henvende dig til medaljer@em.dk. Ved eventuelle tvivlsspørgsmål, kontakter ministeriet selv den indstillende virksomhed.

Den indstillende virksomhed får tilsendt medaljen fra Kabinetssekretariatet, hvis indstillingen bliver imødekommet. Dette sker som regel senest en uge før datoen for medaljeoverrækkelse.

Den indstillende virksomhed opkræves et gebyr på aktuelt 2.200,- kr. pr. belønningsmedaljeekspedition. Ved fremsendelse af medaljen vedlægges giroindbetalingskort til arbejdsgiveren. Gebyret kan ikke efterfølgende afkræves medaljemodtageren.

Efterfølgende frivillig audiens hos Hans Majestæt Kongen

Læs mere på Kongehusets hjemmeside

Indstillinger vedr. belønnings- og fortjenstmedaljer til andre ministerier

Kontakt

Har du spørgsmål?

Kontakt vores område for indstilling til belønningsmedaljer, hvis du har brug for hjælp til indstillingen, eller andre relevante spørgsmål.

medaljer@em.dk