Område 2

Erhvervsregulering og internationale forhold

Området varetager danske virksomheders interesser internationalt og nationalt, og bidrager til en effektiv erhvervs- og forbrugerregulering, som understøtter væksten i danske virksomheder.

Erhvervsregulering og gode rammevilkår

Vi arbejder for at gøre det let og enkelt at drive virksomhed i Danmark, bl.a. ved at sikre effektive konkurrencevilkår og gode rammebetingelser. Opgaverne spænder bredt og omfatter bl.a. regulering af produktsikkerhed, forbrugerforhold, konkurrenceregler, tech-giganter, klagenævn, økonomisk kriminalitet, virksomheders bæredygtighedsrapportering, indsatsen for enklere regler samt søfartsområdet.

Internationale forhold

Vi arbejder for gode internationale rammevilkår for erhvervslivet og forbrugerne. Blandt andet understøtter vi et velfungerende indre marked i EU, hvor vi er ansvarlige for en bred pallette af sager omhandlende blandt andet varer, tjenesteydelser, tech, eksportkontrol og investeringsscreening, forbrugere, industripolitik, dele af EU’s handelspolitik, sanktioner og selskabsretten.

Jura og statsstøtte

Vi bistår med koordinering af ministeriets bidrag til regeringens lovprogram, samt generel juridisk sparring og vejledning på ministeriets område. Derudover rådgiver og vejleder vi som regeringens statsstøttesekretariat – på tværs af ministerierne - om statsstøttereglerne. Sekretariatet bistår ligeledes
med at få EU-kommissionens godkendelse inden for rammerne af EU’s statsstøtteregler.

Kontaktpersoner

Brian Wessel

Erhvervsjuridisk direktør, område 2

briwes@em.dk
91 33 72 45

Cécile Nielsen

Kontorchef, Sekretariat for jura og statsstøtte

cecnie@em.dk
91 33 72 30

Cathrine Munch Pedersen

Kontorchef, Byrder, kontrol, selskaber og søfart

cmp@em.dk
91 33 72 29

Lærke Bojsen-Møller

Kontorchef, Internationale forhold

labomo@em.dk
91 39 94 43

Cecilie Føns Stelmer

Kontorchef, Konkurrence, forbruger, tech-giganter og nævn

cfs@em.dk
91 33 72 36