Ny analyse: Dansk life science-industri har aldrig stået stærkere

Publiceret 11-09-2023

Erhvervsministeriet offentliggør i dag en ny analyse for life science i Danmark, der viser industriens voksende betydning for dansk økonomi. Men der er også visse punkter med plads til forbedring.

En af Danmarks vigtigste erhvervsmæssige styrkepositioner har vokseværk.

For at skildre life science-industriens store betydning for dansk eksport og økonomi offentliggør Erhvervsministeriet i dag den årlige life science analyse. Analysen viser rekordhøje tal for den samlede life science-industri i Danmark.

Der har aldrig været så mange life science-virksomheder i Danmark, og beskæftigelsen har sneget sig op på mere end 50.000 medarbejdere, som markerer den største vækst blandt life science-nationer i Europa.

Erhvervsminister Morten Bødskov udtaler:

"Den danske life science-industri har igen vist sin enestående evne. Med udvikling af nye lægemidler, innovative teknologier og medicinsk udstyr løfter branchen ikke blot behandlingen og livskvaliteten for patienter – den understøtter også personalet i sundhedsvæsenet. Branchen spiller en afgørende rolle for dansk økonomi gennem rekordhøje niveauer for bl.a. eksport, arbejdspladser, skattebetalinger og meget mere. Og dét potentiale skal vi udnytte. Men vi kan stadig gøre mere for at få branchen og særligt de mindre virksomheder til næste niveau. Derfor er vi i regeringen også i fuld gang med at overveje, hvordan vi styrker mulighederne for danske iværksættere og skaber endnu flere væksteventyr inden for life science."

Uddannelses- og forskningsminister, Christina Egelund, udtaler:

”Dansk life science er i verdensklasse. Det er helt tydeligt i den analyse, vi præsenterer i dag. Men vi må gøde jorden for at bevare vores førerposition, for forskning i life-science skal fremtidssikre sundhedssektoren. Verdensførende forskning og adgang til de rette kompetencer er afgørende for at realisere life science-industriens store vækstpotentiale. Mens de store life science virksomheder investerer meget i forskning og udvikling, er der behov for, at vi understøtter vidensbaseret iværksætteri, så vi får skabt flere innovative sundhedsløsninger og nye life science startups. Det skal vi se på i den kommende life science-strategi. Og så skal pengene følge med. Derfor vil jeg have fokus på at styrke forskning inden for life science i de kommende forhandlinger om forskningsreserven.

I 2020 skabte life science-virksomhederne i Danmark værdi for over 100 mia. kr., og Danmark er det land blandt sammenlignelige europæiske life science-nationer, hvor værditilvæksten fra life science fylder mest i økonomien.

Danmark er også blandt de førende nationer, når det gælder forskning, herunder mængden af life science-publikationer og kliniske forsøg relativt til befolkningstal. Men trods den danske position inden for forskning i life science, så peger analysen på, at der er et forbedringspotentiale i at omsætte forskningen til nye startups i Danmark.

Der er med regeringens finanslovsforslag for 2024 afsat 400 mio. kr. i 2024-2027 til en ny strategi for life science. Regeringen har bedt Life Sci-ence Rådet om at komme med anbefalinger til strategien, hvorefter regeringens udspil til en ny strategi forventes lanceret i foråret 2024.

Kontakt

Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07