Regeringen støtter europæisk løsning om aldersverifikation

Publiceret 01-11-2023

Regeringen sætter arbejdet med et nationalt lovforsalg om aldersverifikation i bero og lægger nu alle kræfter i en effektiv europæisk løsning.

Regeringen har længe haft ambitioner om i højere grad at regulere tech-giganterne.

Erhvervsminister Morten Bødskov:

”Der er et akut behov for at passe bedre på vores børn og unge i deres digitale liv. Derfor er det positivt, at Kommissionen har lyttet til vores bekymringer og skruer op for ambitionerne for at sikre, at kravene i DSA reelt medvirker til at beskytte børn mod skadeligt indhold. Nu vi vil vi i regeringen lægge alle vores kræfter i en europæisk løsning, som effektivt beskytter vores børn og unge mod skadeligt indhold, når de er online.”

Sammen med øvrige europæiske lande har Danmark lagt pres på Kommissionen for at præsentere en bedre model for aldersverifikation på digitale tjenester, så børn og unge ikke udsættes for skadeligt indhold, men kun kan få adgang til indhold svarende til deres egen alder.

Indsatsen fra Danmark og andre lande har båret frugt, da EU-Kommissionen nu øger ambitionsniveauet mht. aldersverifikation i den nye regulering af digitale tjenester, Digital Services Act (DSA), som træder i kraft den 17. februar 2024.

Det sker, efter EU-Kommissionen har meddelt Frankrig, at deres nationale lovforslag om aldersverifikation ikke er i overensstemmelse med europæisk lovgivning og dermed ugyldigt. Tyskland har også tilkendegivet, at de vil fjerne deres nationale lovgivning på området, når DSA træder i kraft.

På baggrund af de højere ambitioner fra EU’s side og situationen med fransk og tysk lovgivning på området, har regeringen besluttet at sætte arbejdet med et nationalt lovforslag om aldersverifikation i bero.

For at opretholde presset på EU-Kommissionen har regeringen sendt et brev til EU-kommissær Thierry Breton. Her bliver der efterspurgt flere detaljer for Kommissionens arbejde med at beskytte mindreårige mod skadeligt indhold og understreget, at det haster med obligatorisk aldersverifikation på digitale tjenester.

Kommissionen har tilkendegivet, at den vil nedsætte en hurtigt arbejdende taskforce, som skal finde konkrete standarder for aldersverifikation, der kan bruges allerede når DSA træder i kraft.

Danmark vil deltage i denne taskforce og presse på for konkrete og effektive standarder for aldersverifikation.

Kontakt

Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07