Undersøgelse af chikane og mobning i den danske handelsflåde

06-10-2023

Erhvervsministeren har anmodet Søfartsstyrelsen om at gennemføre en ekstern undersøgelse af omfanget af mobning og chikane blandt søfarende på danske skibe. Denne opgave blev tildelt Center for Maritim Sundhed og Samfund på Syddansk Universitet.