Anbefalinger til at styrke den kliniske forskning i Danmark

10-10-2023

En arbejdsgruppe er nu klar med anbefalinger til, hvordan Danmark kan imødekomme den stigende globale konkurrence, så Danmark også i fremtiden er et attraktivt land at bedrive klinisk forskning i.