Kommissorium for Ekspertgruppen for fremtidens erhvervsstøtte

01-06-2023

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) vil etablere et nyt erhvervsstøttesystem. Erhvervsstøtten skal fortsat udgøre et vigtigt værktøj til at fremme grøn vækst, innovation og konkurrenceevne på udvalgte områder. Ændringerne skal ske på baggrund af anbefalinger fra ”Ekspertgruppen for fremtidens erhvervsstøtte” og med virkemidler, som giver bedre vilkår for erhvervslivet bredt set.