Fælleserklæring: Dansk-norsk om grønt handel- og industrisamarbejde

2023

Danmark og Norge underskrevet en fælleserklæring om et styrket samarbejde inden for grøn industri og handel. Erklæringen afspejler de tætte bånd mellem de to lande og ambitionen om at drive den grønne omstilling fremad i begge nationer. Det styrkede samarbejde vil fokusere på flere centrale områder, herunder vedvarende energi, CCS og brint, sundhedsteknologi og life science, blå økonomi inklusive grøn skibsfart, teknologiudvikling og digitalisering samt forsvarsindustri.