Regeringen: Danmark skal være omdrejningspunkt for ny superteknologi

Publiceret 28-09-2023

Superteknologier, der har potentiale til at ændre verden, stiller store krav. Derfor sætter regeringen med National Strategi for Kvanteteknologi fokus på, hvordan der kan udvikles og bruges kvanteteknologi både i erhvervslivet, i forskermiljøet og for at styrke Danmarks sikkerhed.

Globale spændinger og krig i Europa har sat sit tydelige præg på verdenssamfundet, ligesom den teknologiske udvikling er accelereret.

Med andre ord har verden forandret sig, siden Niels Bohr i 1922 tog de første skridt og fik nobelprisen for sin beskrivelse af atomers struktur og kvanteteori. Og i dag kan der være flere skelsættende kvanteopfindelser undervejs. Det skaber nye og højere krav til at være på forkant med udviklingen på kvanteområdet, der rummer mange muligheder, men som også indebærer trusler og udfordringer.

Derfor præsenterer regeringen i dag del 2 af Danmarks Nationale Strategi for Kvanteteknologi, der med 11 initiativer blandt andet skal styrke den kommercielle udvikling ved at lave et dansk kvantehus, etablere Kvantefonden – som skal sikre adgang til kapital i milliardklassen, styrke Danmarks kritiske, digitale infrastruktur og løfte Danmarks internationale rolle i udviklingen af kvanteteknologi.

Erhvervsminister Morten Bødskov:

”I en tid med krig på europæisk jord og globale spændinger skal vi som et lille land sikre og udvikle vores styrkepositioner. Kvanteteknologien er i rivende udvikling, og Danmark er med langt fremme. F.eks. kan danske kvantesensorer forbedre vores arbejde med at diagnosticere sygdomme i hjerte og hjerne. Sensorerne har nemlig så stor præcision, at de vil kunne måle mikroskopiske ting på kroppen, som i dag kræver indgreb fra kirurger. Men vi skal have øjnene på bolden og ikke falde bagud. Med kvantestrategien sikrer vi vores teknologiske forspring. For potentialet er enormt både for danske virksomheder og for samfundet, og det skal vi udnytte.”

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen:

”Kvanteområdet er i hastig udvikling. Teknologierne rummer store civile potentialer og samtidig alvorlige trusler og udfordringer, fordi de fundamentalt kan ændre den måde, vi forstår og arbejder med bl.a. databehandling, kryptering, computerkraft og kommunikation. Kvanteteknologi har også anvendelsesmuligheder til både efterretningsmæssige og militære formål, som kan få stor betydning for fremtidens globale magtbalance. Det er vigtigt, at regeringen nu sætter retning for en udvikling, der skal komme Danmarks sikkerhed til gavn.”

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund:

”Uddannelse og forskning rummer nøglen til at finde løsninger på mange af de største udfordringer, vores samfund står over for, og det er selve brændstoffet, der skal drive Danmarks udvikling af kvanteteknologien frem. Nu tager vi de næste afgørende skridt mod at styrke Danmarks position på området. Både ved at vende blikket ud mod verden og det talent, der findes på området, men også ved at skrue op for mulighederne for at teste og udvikle teknologier og idéer her i landet.”

De 11 initiativer i Danmarks Nationale Strategi for Kvanteteknologi er:

 1. Quantum House Denmark: Som en del af det eksisterende uddannelses-, forsknings- og innovationsmiljø omkring Nørre Campus i København vil regeringen, i samarbejde med en bred kreds af aktører, igangsætte Quantum House Denmark, der skal være et knudepunkt for anvendt kvanteteknologi.
 2. Etablering af Kvantefonden: Der etableres en europæisk kvantefond i milliardklassen med base i Danmark. Kvantefonden skal understøtte indsatserne i Quantum House Denmark og ses i sammenhæng med indsatser som Deep Tech Lab - Quantum under BioInnovation Institute og NATO’s Innovation Fund (NIF).
 3. Aktivere de danske styrkepositioner i kvanteteknologi gennem use-cases og demonstrationsprojekter: Der iværksættes en indsats for at fremskynde integrationen af kvanteteknologiske løsninger i danske virksomheder med særligt fokus på use-cases og demonstrationsprojekter som væsentlige værktøjer til at vise, hvordan kvanteteknologi kan anvendes i praksis.
 4. Mere kvantetalent til Danmark: Der etableres en pulje, hvor de videregående uddannelsesinstitutioner kan få tilskud fra til udvikling af nye uddannelsestilbud og -forløb samt undervisningsmateriale inden for kvanteområdet.
 5. Nationalt forum for kvanteteknologi: Kvanteområdet skal understøttes af et bredt samarbejde mellem centrale aktører og interessenter for at fremme en bredt forankret national tilgang gennem Nationalt Forum for Kvanteteknologi.
 6. Styrke Danmarks kritiske digitale infrastruktur mod truslen fra kvanteteknologier: Der nedsættes et sekretariat, som skal koordinere imødegåelsen af sikkerhedsudfordringer relateret til kvanteteknologi med støtte fra en ekspertgruppe.
 7. Øget sikkerhed i det danske kvantemiljø: For at øge sikkerheden i det danske kvantemiljø styrkes Politiets Efterretningstjenestes (PET’s) rådgivningsindsats. PET vil yde en mere proaktiv støtte til de danske kvantevirksomheder og forskningsinstitutioner med det formål at gøre dem til kompetente forvaltere af deres sikkerhed.
 8. Effektiv regulering og beskyttelse af kvanteteknologi: Der igangsættes derfor et arbejde med at styrke analyse- og forvaltningskapaciteten i relation til risici inden for eksportkontrol og investeringsscreening og en deraf følgende styrket vejledningsindsats over for virksomheder og forskningsinstitutioner.
 9. Danmark i en ledende rolle i udvikling af kvanteteknologi i Europa: Derfor iværksættes en målrettet indsats for at styrke Danmarks engagement i EU-initiativer inden for udvikling, kommercialisering og anvendelse af kvanteteknologi.
 10. International kvantehub skal løfte Danmarks strategiske kvante-partnerskaber: Der etableres en international kvantehub, som skal markere Danmark stærkt internationalt og sikre fremdrift i nye samarbejdsaftaler. Hubben skal styrke Danmarks strategiske kvantesamarbejde bilateralt, multilateralt og regionalt i EU og Norden samt med centrale forskningsinstitutioner og virksomheder på kvanteområdet.
 11. Dansk aftryk i international standardisering på kvanteområdet: Det danske engagement på kvantedagsordenen i det europæiske standardiseringssystem styrkes og der arbejdes målrettet for, at Danmark får ansvaret for et europæisk kvantesekretariat, der kan give væsentlig indflydelse på arbejdet med udviklingen af standarder inden for kvanteteknologi på europæisk niveau.