Ny aftale sikrer adgang til bankkonto for hjemløse og udsatte borgere

Publiceret 31-10-2023

Erhvervsminister Morten Bødskov har sammen med Finans Danmark, KL og organisationer for udsatte borgere indgået aftale om at sikre hjemløse og andre udsatte borgeres adgang til en bankkonto.

Som borger i Danmark har man ret til at have en konto i en bank. Men i den seneste tid har der været sager, hvor hjemløse og lignende udsatte har haft udfordringer, når de skulle oprette en konto.

Derfor har erhvervsministeren samlet parterne og kan i dag sammen med Finans Danmark, KL, Frelsens Hær, Stenbroens Jurister, Gadejuristen, Hus Forbi, Rådet for Socialt Udsatte, SAND - de hjemløses landsorganisation og SIND – Landsforening for psykisk sundhed præsentere en aftale, der skal løse de udfordringer, hjemløse og lignende udsatte borgere har oplevet.

Aftalen betyder et styrket samarbejde, så der bl.a. sikres en hurtigere håndtering af mere generelle udfordringer og trends ifht. at sikre de udsatte borgeres adgang til en bankkonto. Finans Danmark, KL og relevante organisationer skal bl.a. i et nyt forum drøfte problemstillinger og løsninger i forhold til udsatte borgeres adgang til basal betalingskonto og sociale ydelser.

Erhvervsminister Morten Bødskov udtaler:

”Vi har som samfund et stort ansvar for at beskytte borgernes rettigheder og det gælder særligt, når vi taler om socialt udsatte. Vi har desværre set sager, hvor borgere ikke har kunnet få adgang til en konto i bank, der i sidste ende betyder, at de ikke har haft adgang til deres egne penge eller ydelser, de har krav på. Derfor er jeg glad for, at både Finans Danmark, KL og organisationerne bag de socialt udsatte borgere har løftet ansvaret, så vi i dag står med en aftale, der skal sikre, at de udsatte borgere får en reel adgang til en bankkonto.”

Ulrik Nødgaard, administrerende direktør i Finans Danmark udtaler:

”Det er vigtigt, at vi finder gode løsninger for udsatte borgere. Det er derfor vi nedsætter et dialogforum, hvor Finans Danmark sammen med KL og organisationerne kan drøfte de udfordringer der opstår, når udsatte borgere uden bopæl, MitID m.v. skal have en konto.  Vi ser frem til at forsætte dialogen der.”

Christopher Røhl, næstformand i KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg udtaler:

”I KL er vi glade for, at det er lykkedes at forpligte alle parter – det er vigtigt, at vi i samarbejde får sikret, at alle borgerne hurtigt får en bankkonto, som de ifølge loven har ret til, så de kan modtage ydelser fra det offentlige. I værste fald kan borgerens økonomi nemlig hobe sig op til en formue, der får konsekvenser for fremtidige ydelser. Særligt udsatte borgere har brug for ekstra støtte fra kommunerne og bankerne, derfor er der behov for et tættere samarbejde mellem kommunerne og banker, hvor vi kan drøfte konkrete lokale problemer og finde de rette og holdbare løsninger. Det er vi indstillede på, at denne aftale kan være med til at fremme.”

Lars Lydholm, forvaltningschef Frelsens Hær udtaler:

"At have en bankkonto er en basal rettighed. Vi glæder os derfor over, at der er en aftale og at der i samtalerne har været en vilje til at finde løsninger. Det er et vigtigt skridt mod at sikre, at ingen bliver ekskluderet fra vort samfund."

Maja Løvbjerg Hansen, direktør i Stenbroens Jurister udtaler:

”Stenbroens Jurister oplever dagligt, at banker ulovligt nægter hjemløse en konto eller ulovligt lukker den. Konsekvensen er, at flere står helt uden adgang til deres forsørgelse. Og desværre oplever vi også, at kommunerne og Udbetaling Danmark ikke altid tager ansvar for at få pengene udbetalt på anden vis, som de ellers skal efter loven. Vi er derfor glade for, at ministeren har taget ansvar for at samle alle relevante parter for at finde varige og holdbare løsninger. Vi ser frem til det fremtidige samarbejde.

Sofia Ørum, jurist hos Gadejuristen udtaler:

”Det glæder Gadejuristen, at der bliver taget ansvar for at sikre adgangen til en bankkonto for hjemløse og andre socialt udsatte, og at der er et politisk fokus herpå. Vi takker for et godt samarbejde og ser frem til det videre arbejde”

Hus Forbi udtaler:

”Hus Forbi mener: Som det er nu, tager bankkontosystemet ikke hensyn til de udfordringer hjemløse og socialt udsatte har. Det koster både bekymringer, penge og unødig transport for hjemløse på gaden at skaffe de dokumenter der kræves ved oprettelse af en bankkonto, og nogle har oplevet at få lukket deres konto fordi de solgte Hus Forbi. Vi håber og tror på, at denne aftale og de initiativer der følger, kan være med til at løse problemerne og sikre hjemløses adgang og ret til en bankkonto.”

Kira West, formand for Rådet for Socialt Udsatte udtaler:

”Uden en bankkonto kan man ikke få adgang til sine egne penge, og uden penge kan man ikke betale husleje og alle andre basale udgifter. Det forværrer situationen for mennesker, der i forvejen har svære problemer. Vi har ventet på løsninger alt for længe, og derfor er vi meget glade for, at ministeren har taget initiativ til at etablere et partnerskab mellem dem, der skal og kan løse problemet – og vi glæder os til samarbejdet.”

Henrik Nørgaard Christensen, formand for SAND – de hjemløses landsorganisation udtaler:

”Hjemløse er pressede på rigtig mange områder. Møder man modstand på noget så basalt som at få en bankkonto, giver man op og vender systemet ryggen. Derfor er det vigtigt at der kommer styr på det.”

Mia Kristina Hansen, formand for SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed udtaler:

”Vi er glade for aftalen og for det meget brede samarbejde om at hjælpe en gruppe udsatte borgere, og vi håber den kan inspirere til lignende initiativer på andre områder.”

Den fælles aftale omhandler retten til en basal bankkonto, der er en konto, hvor en forbruger kan indsætte midler, hæve kontanter samt udføre og modtage betalingstransaktioner, anvende betalingsservice, få tilknyttet et betalingskort og få adgang til netbank. Ifølge loven har alle EU-borgere som udgangspunkt ret til at få en basal betalings-konto i en dansk bank.

Når banken modtager en anmodning om at åbne en basal betalingskonto, skal banken hurtigst muligt og inden for 10 dage behandle anmodningen, når den er fuldt oplyst.

Kontakt

Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07