Fastholdelse af den kontracykliske kapitalbuffersats i Danmark

Publiceret 09-10-2023

Erhvervsministeren har besluttet at fastholde satsen for den kontracykliske kapitalbuffer for 3. kvartal 2023 på 2,5 pct. i Danmark.

Erhvervsministeren har besluttet at fastholde satsen for den kontracykliske kapitalbuffer i Danmark.

Bufferen fastholdes på 2,5 pct. for 3. kvartal 2023.

”Heldigvis har dansk økonomi holdt kursen gennem usikre tider. Det er vigtigt, at den finansielle sektor er robust, og derfor fastholder regeringen den kontracykliske kapitalbuffer på det aktuelle niveau. Jeg er naturligvis klar til at frigive den opbyggede buffer, hvis det bliver nødvendigt,” siger erhvervsminister Morten Bødskov.

Erhvervsministeren fastsætter hvert kvartal de kontracykliske kapitalbuffersatser for Danmark, Grønland og Færøerne. Den kontracykliske kapitalbuffer er et kapitalkrav til penge- og realkreditinstitutternes polstring, der varierer med den økonomiske udvikling.

For Grønland fastsættes buffersatsen for 3. kvartal 2023 uændret til 0 pct.

For Færøerne fastsættes buffersatsen for 3. kvartal 2023 uændret til 1 pct.

 

Kontakt

Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07