Erhvervsministeren åbner Danmarks første fuld skala-demonstrationsanlæg for industriel biofermentering

Publiceret 02-10-2023

I Gørlev, syd for Kalundborg, står nu en bio-fermenteringsfacilitet på europæisk topniveau klar til virksomhederne. Mandag indvier Morten Bødskov faciliteterne og aftaler nye fælles målsætninger med biosolutions-sektoren i Danmark.

Biosolutions er en spirende dansk styrkeposition, der årligt bidrager med ca. 13 mia. kr. til BNP og beskæftiger knap 7.000 årsværk i Danmark. Biosolutions er i stor vækst globalt, og Danmark har gode forudsætninger til at blive verdensledende indenfor området.

Biosolutions har potentiale til at accelerere den globale grønne omstilling i en række sektorer, hvor det ellers kan være svært at nedbringe klima- og miljøpåvirkning, herunder landbrug og fødevarer. Alene de eksisterende biosolutions kan reducere 4300 mio. ton CO2 frem mod 2030, svarende til 8 pct. af den globale udledning i dag.

Biosolutions-virksomheder har dog typisk en lang udviklingsrejse, og mange biosolutions når aldrig ud af laboratoriet, fordi skalering af de nye løsninger er dyr og kræver adgang til test- og demonstrationsfaciliteter, som der kun i mindre omfang har været adgang til i Danmark. Dermed tvinges danske virksomheder til at opsøge faciliteter i udlandet. Det er dyrt og besværlig, særligt for iværksætterne, og forlænger markedsintroduktionen.

Med etableringen af erhvervsfyrtårnet Biosolutions Zealand i 2022 prioriterede regeringen derfor etablering af nye danske test- og demonstrationsfaciliteter.

De nye faciliteter betyder, at Danmark kan tilbyde state-of-the-art testfaciliteter så virksomhederne kan komme hurtigere på markedet med nye grønne løsninger. Det vil samtidig bidrage til udviklingen af Biosolutions Zealand som et førende økosystem, der kan blive et globalt knudepunkt og tiltrække iværksættere, virksomheder, investeringer og arbejdskraft fra hele verden.

Erhvervsministeren indvier FermHub Zealand i forbindelse med afholdelsen af erhvervsfyrtårnets 2. partnerskabsmøde, hvor parterne skal drøfte videre målsætninger for fyrtårnet. Indvielsen markerer et vigtigt skridt i udviklingen af biosolutions som en dansk styrkeposition.

Erhvervsminister Morten Bødskov udtaler:

Vi kigger ind i en fremtid, hvor vi skal producere mere til flere mennesker. Og samtidig skal det ske på en måde, hvor vi påvirker vores natur og miljø mindst muligt. Her er innovative bioteknologiske løsninger helt afgørende. Det stiller krav til, at vi på tværs af myndigheder, erhvervsliv og forskning sikrer gode rammevilkår for biosolutionsvirksomheder. Erhvervsfyrtårnet for biosolutions yder et vigtigt bidrag til at skabe optimale rammer til udvikling af bioteknologiske produkter, der styrker Danmarks grønne profil. Jeg er rigtig glad for i dag at kunne åbne FermHub Zealands demonstrationsfaciliteter, og jeg ser frem til at drøfte de videre skridt i udviklingen af samarbejdet og biosolutions som en dansk styrkeposition.

Christian Motzfeldt, forperson, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og medlem af partnerskabet udtaler:

Erhvervsfyrtårnet for biosolutions er et innovativt og ambitiøst projekt, der har potentiale til at sætte et markant aftryk på dansk økonomi og accelerere den globale grønne omstilling. Erhvervsfyrtårnet er et højt prioriteret fokusområde i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, og når vi i Danmark fremadrettet kommer til at råde over nogle af verdens bedste demonstrationsfaciliteter, så er vi på rette vej mod en fremtid, hvor vi gennem nye biosolutions kan løfte den grønne omstilling, vækst og konkurrenceevne. Sammen med de øvrige parter i partnerskabet ser jeg frem til dagens drøftelser om de videre skridt i udviklingen af en dansk styrkeposition for biosolutions.

Peter Steen Mortensen, Director, Global Public Affairs i Novozymes, formand for Alliance for Biosolutions og medlem af partnerskabet udtaler:

Novozymes bakker fuldt op om Fyrtårnsprojekt for Biosolutions. Det er helt afgørende i den internationale konkurrence om grønne teknologier, at vi styrker biosolutions-sektoren i Danmark for at fastholde og udvide den styrkeposition vi har i dag. Det er vigtigt at styrke rammerne for innovation og opskalering af nye løsninger, så Danmark også bliver hjemsted for de næste globale biotekvirksomheder. Fyrtårnsprojektet er derfor et skridt i den rigtige retning.

Lars Visbech Sørensen, CEO i Food & Bio Cluster og medlem af partnerskabet, udtaler:

Biosolutions er et guldæg i den grønne omstilling. Hvis vi skal lykkes med at erstatte fossile ressourcer med vedvarende biologiske ressourcer, er biosolutionsteknologier essentielle i forhold til at sikre den optimale, cirkulære udnyttelse af biologiske ressourcer til fødevareproduktion og en lang række andre formål som materialer, energi og medicin. Derfor er vi meget glade for at være med til at klippe snoren på de nye opskaleringsfaciliteter på Sjælland og arbejder videre med dagligt at understøtte de innovative biosolutionsvirksomheder, der kommer til at tage faciliteterne i brug på deres vej mod markedet. Vi tror på, at Danmarks styrker indenfor både fødevarer og bioteknologi giver os en stærk platform for at skabe fremtidens biobaserede løsninger, og at dette kun er første skridt i opbygningen af et stærkt økosystem for iværksætteri og innovation inden for biosolutions på Sjælland.

Mette Jorsø, bestyrelsesformand i Erhvervshus Sjælland og medlem af partnerskabet

I region Sjælland har vi en spirende styrkeposition på en af fremtidens helt store vækstmuligheder. Biosolutions er i rivende udvikling, og vi har en række virksomheder, som er verdensførende på området. I dag tager vi et vigtigt skridt på vejen mod at skabe fremtidens nye grønne løsninger og skabe en infrastruktur i verdensklasse omkring biosolutions her i den sjællandske region.

Fakta

Partnerskabet består foruden staten af et konsortium med en række lokale og nationale aktører, herunder bl.a. små og store virksomheder, Erhvervshus Sjælland, Food & Bio Cluster samt Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har støttet erhvervsfyrtårnet Biosolutions Zealand med i alt 97,8 mio. kr., heraf 60,4 mio. kr. fra REACT-EU i 2022 (med 5,6 mio. kr. til FermHub Zealand), og 37,4 mio. kr. fra EU’s strukturfonde i 2023.

Energi- og fibernetkoncernen, Andel har investeret 10 mio. kr. i etableringen af FermHub Zealand.

Biosolutions er fx nye former for materialer baseret på naturlige fibre som alternativ til konventionelle tekstiler og oliebaseret plastik. Biosolutions kan også anvendes til at forlænge holdbarheden i fødevarer eller være en erstatning til animalsk protein. Biosolutions kan også reducere behovet for brug af pesticider og antibiotika i landbruget vha. duft og lys, og biosolutions kan omdanne CO2 til biomasse vha. alger og fotosyntese.

Logo: Medfinansieret af Den Europæiske Union