Danske industriarbejdspladser skal fremtidssikres gennem robotteknologi

Publiceret 02-10-2023

Danmarks robotteknologiske erhvervsfyrtårn på Fyn sætter fokus på udviklingen af fremtidens industriproduktion og næste generations robot-teknologi. Erhvervsminister Morten Bødskov deltager i dag i partner-skabsmøde med de lokale partnere bag erhvervsfyrtårnet for at sætte retning for det videre arbejde.

Dansk robotteknologi er i vækst, og bevæger sig mod en plads blandt Danmarks styrkepositioner. Danske virksomheder køber og udnytter robotter i højere grad end andre sammenlignelige lande og har set fordelen ved at benytte robotter i produktionen. Industrien møder dog også barrierer, bl.a. når det gælder arbejdskraft og rammevilkår.

Derfor deltager erhvervsministeren i dag i partnerskabsmøde i erhvervsfyrtårnet på Fyn for at drøfte de igangsatte aktiviteter og de mange potentialer for udviklingen af industri og robotteknologi i Danmark. Ud over erhvervsministeren deltager bl.a. Henrik Bindslev, dekan på SDU, Kim Povlsen, CEO i Universal Robots, Kenneth Muhs, Borgmester i Nyborg og formand for Erhvervshus Fyn, Niels Erik Haug-Larsen, adm. dir. i Erhvervshus Fyn og Claus Jensen, formand for CO-industri som bestyrelsesmedlem i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Erhvervsfyrtårnet har været i gang i over et år, og har allerede opnået betydelige resultater. Fyrtårnet har for fx allerede skaffet finansiering til opførelsen af et facilitetscenter, hvor virksomheder kan teste nye innovative teknologier til produktion af store konstruktioner med robotter. Desuden har erhvervsfyrtårnet nu også fået indkøbt og leveret forskellige robotter, radarer og droner, som snart kan tages i brug til at udvikle nye teknologier.

Nå går erhvervsfyrtårnet ind i næste fase, som handler om at lave konkrete samarbejder med virksomheder. Der er allerede aftaler med virksomheder om at lave innovationsprojekter inden for produktion af vindmøllefundamenter, skibe og 3D-printet byggeri.

Erhvervsminister Morten Bødskov udtaler: 

"Der er et kæmpe potentiale i at udvikle nye robotteknologier, som kan være med til at sikre Danmark som en grøn og konkurrencedygtig industrination, og som kan fastholde varige industriarbejdspladser i fremtiden. Det næste årti skal være Produktions-Danmarks årti, og det kræver en fokuseret og vedvarende indsats for at udbygge vores styrkepositioner på industriområdet.",

Claus Jensen, bestyrelsesmedlem i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og formand i CO-Industri deltager også på mødet og udtaler:

”Det nye LSP center bliver state-of-the-art og en stor saltvandsindsprøjtning til Danmark som produktionsland. Kæmpe-robotter lyder nærmest som science fiction. Men det er sådan noget, der skal til, hvis vi vil være konkurrencedygtige herhjemme, når det kommer til produktion af de store fundamenter til gigantiske havvindmøller og skibe. Det handler ganske enkelt om, at erhvervsfyrtårnet skal fremtidssikre en dansk styrkeposition og skabe arbejdspladser i hele Danmark. Virksomhederne bør investere så meget som muligt i robotter og ny teknologi og det skal det fynske erhvervsfyrtårn bidrage til."

Fakta om Erhvervsfyrtårnet på Fyn:

  • Erhvervsfyrtårnet på Fyn blev lanceret med henblik på at styrke fremtidens industri gennem digitale, robotteknologiske og autonome løsninger til brug til lands, til vands og i luften.
  • Erhvervsfyrtårnet skal accelerere test, udvikling og anvendelsen af avancerede teknologier inden for robotter, droner og kystnær skibsfart.
  • Erhvervsfyrtårnet skal bygge testfaciliteter, fremme udviklingen af banebrydende teknologier, styrke indsatsen for kvalificeret arbejdskraft og internationalisering.
  • Fase 1 af projektet fokuserede på opbygning og udbygning af de fysiske test- og demonstrationsfaciliteter, mens fase 2, der forventes at starte ultimo 2023, vil fokusere på innovation og udvikling i samarbejde med virksomheder.
  • Projektet har modtaget finansiering fra forskellige kilder, herunder EU-REACT-midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, A.P. Møller Fonden og Innovationsfonden.

Logo: Medfinansieret af Den Europæiske Union

Kontakt

Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07