Danmark anerkender svensk makroprudentielt tiltag

Publiceret 12-10-2023

De svenske myndigheder har anmodet om at andre lande anerkender to såkaldte makroprudentielle tiltag for kreditinstitutter med aktiviteter i Sverige. Erhvervsministeren har anerkendt tiltagene.

De svenske myndigheder har indført to gulvkrav på risikovægte, som benyttes af kreditinstitutter, der bruger interne modeller til beregning af kapitalkrav (IRB). Tiltagene vil kun gælde for institutter med væsentlige aktiviteter i Sverige.

Gulvkravet på risikovægtene er:

  • Et gulvkrav på 25 pct. for risikovægte på boligejendomseksponeringer i Sverige for IRB-institutter.
  • Et gulvkrav på 35 pct. for risikovægte på erhvervsejendomseksponeringer i Sverige for IRB-institutter

Det Europæiske Systemiske Risikoråd (ESRB), som står for det makroprudentielle tilsyn af EU’s finansielle sektor, har henstillet til, at andre lande anerkender Sveriges anmodning. Det er sædvanlig praksis, at man anerkender andre landes makroprudentielle tiltag. Det er med til at understøtte, at tiltagene får den ønskede virkning ift. at adressere de identificerede risici i det pågældende land.

Tiltagene ventes ikke at have konsekvenser for de omfattede danske institutter, da institutterne allerede lever op til kravet i dag.

 

Kontakt

Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07