Danmark har anerkendt norsk makroprudentielt tiltag

Publiceret 08-11-2023

De norske myndigheder har anmodet om, at andre lande anerkender et såkaldt makroprudentielt tiltag for kreditinstitutter med aktiviteter i Norge, og Danmark har anerkendt tiltaget.

De norske myndigheder har indført en systemisk risikobuffer på 4,5 pct. af risikovægtede aktiver i Norge. Tiltaget vil kun gælde for danske kreditinstitutter med væsentlige aktiviteter i Norge.

Det Europæiske Systemiske Risikoråd (ESRB), som står for det makroprudentielle tilsyn af EU’s finansielle sektor, har henstillet til, at andre lande anerkender Norges anmodning.

Det er sædvanlig praksis, at man fra dansk side anerkender andre landes makroprudentielle tiltag. Det er med til at understøtte, at tiltagene får den ønskede virkning ift. at adressere de identificerede risici i det pågældende land.

Danmark har derfor anerkendt Norges anmodning om anerkendelse af den systemiske buffer med virkning fra den 4. august 2023. 

Anerkendelsen ligger i forlængelse af anerkendelsen af to gulvkrav på risikovægte, som benyttes af kreditinstitutter, der bruger interne modeller til beregning af kapitalkrav.

Kontakt

Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07