Tech-giganterne skal begrænses: Regeringen vil beskytte børn bedre

Publiceret 12-06-2023

Regeringen vil hæve aldersgrænsen for samtykke til behandling af persondata og indføre mere effektive værktøjer til aldersverifikation. De konkrete tiltag kommer på bagrund af anbefalinger fra regeringens tech-ekspertgruppe, som regeringen modtager i dag.

Tech-giganterne er i løbet af de sidste 20 år blevet store, globale virksomheder med stor indflydelse på samfundet, økonomien og almindelige menneskers hverdag.

Men de er også blevet en stor udfordring for vores samfund. Deres forretningsmodeller er i høj grad baseret på at fastholde os foran skærmen gennem algoritmer, som er umulige at gennemskue. Samtidig indsamler tech-giganterne store mængder personlige oplysninger om både børn og voksne. Oplysninger de kan bruge til at forudsige og påvirke adfærd og holdninger med konsekvenser for den demokratiske samtale.

Derfor vil regeringen ændre reglerne for databeskyttelse af børn, så de fastsættes på en højere grænse end de 13 år, det er i dag. Det betyder, at flere mindreårige, som bruger Facebook, Instagram, Youtube og Snapchat vil være beskyttet mod indhentning af personlige oplysninger. Indtil da vil det være et krav for tech-giganterne at indhente samtykke fra forældre for at kunne indhente personoplysninger.

Samtidig skal der indføres krav om aldersbekræftelse for at beskytte børn mod upassende indhold, som f.eks. porno eller videoer af krig. Konkret vil det betyde, at for at få adgang til hjemmesider eller downloade apps med indhold, som ikke er egnet til børn, skal man bekræfte digitalt, at man er voksen.

Tiltagene kommer på baggrund af anbefalinger fra regeringens tech-ekspertgruppe, som i dag afleverer 13 konkrete anbefalinger til, hvordan man bedre kan håndtere nogle af de problemstillinger, der er forbundet med tech-giganternes platforme. Regeringen er enige i anbefalingerne og vil arbejde for at gennemføre dem både i Danmark og i EU.

Ekspertgruppen har blandt andet kigget på grundlæggende reguleringsgreb om tech-giganternes forretningsmodeller, både ift. indhentning af data og krav til tech-giganternes anvendelse af algoritmer.

Erhvervsminister Morten Bødskov udtaler:

”Tech-giganterne skal tage et større ansvar. Vi skal sætte en stopper for deres uigennemskuelige algoritmer, som med forrykte metoder fastholder børn og voksne foran skærmen og høster uanede mængder af personlige oplysninger. Vi skal sætte ind med bl.a. aldersbekræftelse og en højere grænse for databeskyttelse af børn, og regeringen går i gang med det samme. Derfor er jeg utrolig glad for de anbefalinger, ekspertgruppen er kommet med.”

Formand for ekspertgruppen, professor Mikkel Flyverbom udtaler:

”Det er afgørende, at vi grundigt overvejer, hvilken rolle tech-giganter skal spille i vores samfund. og hvilke rammer, der skal gælde for dem og deres forretningsmodeller. Derfor har tech-giganters forretningsmodeller været et oplagt første emne for ekspertgruppen. Hvis vi vil have mere demokratisk kontrol med tech-giganter, så kræver det strukturelle og reguleringsmæssige indsatser, der implementerer og håndhæver EU-lovgivning, der allerede er gældende eller er på vej. Men Danmark kan også gå forrest med stramninger og håndfaste begrænsninger for tech-giganters adfærd. Det er gennem tiltag, som dem ekspertgruppen præsenterer her, at vores politikere kan sætte grænser, forme den digitale udvikling og skabe mulighed for, at vi som borgere kan leve i et samfund baseret på værdier som frihed, velfærd og beskyttelse af særligt børn og unge. Jeg ser frem til det vigtige, fælles arbejde med de anbefalinger, som vi præsenterer i dag.”

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt udtaler:

”Den teknologiske udvikling har givet os en masse nye muligheder og på mange måder gjort vores liv nemmere. Vi skal ikke være bange for ny teknologi, men vi skal heller ikke være naive eller lukke øjnene for de problemer, der følger med. Livet foran skærmen fylder meget for børn og unge, og det tyder på, at sociale medier er med til at skabe mistrivsel og mobning. Vi bliver nødt til at opsætte klare grænser for tech-giganterne, så vi kan opnå demokratisk kontrol med det digitale liv. Jeg hilser derfor ekspertgruppens anbefalinger velkommen. Regeringen vil bl.a. lave nye regler for aldersverifikation, så vi sikrer, at børn så vidt muligt ikke bliver udsat for skadeligt indhold og kun kan få adgang til tjenester med aldersvarende indhold.”

Digitaliseringsminister og minister for ligestilling Marie Bjerre udtaler:

”Kampen mod tech-giganterne er en frihedskamp. Vi skal sikre ethvert menneskes frihed til at træffe oplyste valg, så vi ikke ender i filterbobler, hvor vores personlige data bliver udnyttet – til at gøre os afhængige eller til at manipulere os. Særligt vores børn og unge er sårbare. Vi skylder dem at tage den kamp. Jeg er derfor glad for det grundige arbejde, som ekspertgruppen har lavet. Udfordringerne skal løses fra bunden, og der findes ikke lette snuptagsløsninger, hvis vi skal tage et reelt opgør med tech-giganterne.”

Kontakt

Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07