Regeringen opdaterer kommissorium for Ekspertgruppe for fremtidens erhvervsstøtte

Publiceret 19-06-2023

Regeringen vil sanere erhvervsstøtten med 2 mia. kr. Arbejdet i Ekspertgruppe for fremtidens erhvervsstøtte fortsætter nu med et opdateret kommissorium fra regeringen.

 

Ekspertgruppen for fremtidens erhvervsstøtte kommer medio 2023 med anbefalinger til principper for indretning og anbefalinger for prioritering af erhvervsstøtten, der skal kunne tilvejebringe 2 mia. kr. årligt.

Ekspertgruppens arbejde fortsætter herefter frem mod 1. halvår 2024 med udarbejdelse af anbefalinger til, hvordan et nyt erhvervsstøttesystem kan etableres og anbefalinger til, hvordan en ny prioritering kan øge den strukturelle beskæftigelse med 4.000. Ekspertgruppens kommissorium er på den baggrund opdateret.

”Det er vigtigt, at danske virksomheder står stærkt i konkurrencen om ny vækst. Det kræver, at vi stiller de rigtige rammer op for erhvervslivet. Og derfor er der behov for at se erhvervsstøtten efter i sømmene. For i Danmark har vi mange forskellige erhvervsstøtteordninger, og vi bruger mange midler på erhvervsstøtte. Derfor skal systemet slet og ret give mening. Vi er i regeringen bevidste om, at det ikke er nogen let øvelse at ændre erhvervsstøttesystemet. Vi ser meget frem til at modtage ekspertgruppens første anbefalinger medio 2023.” siger erhvervsminister Morten Bødskov.

Erhvervsstøtten skal fortsat være et vigtigt værktøj til at fremme grøn vækst, innovation og konkurrenceevne på udvalgte områder. Ændringer skal ske på baggrund af anbefalinger fra Ekspertgruppen for fremtidens erhvervsstøtte og med virkemidler, som giver bedre vilkår for erhvervslivet bredt set. 

Ekspertgruppen for fremtidens erhvervsstøtte består af Christian Frigast (formand), der har en lang bestyrelseskarriere bag sig, CEO i Heartland Lise Kaae, professor i økonomi Niels Johannesen og lektor i økonomi Jeppe Druedahl. Christian Frigast og Lise Kaae har begge stærke erhvervsprofiler, mens Niels Johannesen og Jeppe Druedahl begge har stærke samfundsøkonomiske forskningsprofiler. Tidligere medlem af Ekspertgruppen bestyrelsesmedlem Astrid Simonsen Joos er udtrådt af arbejdet.

Kontakt

Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07