Ny redegørelse: Fremtidens vækst kræver globalt udsyn

Publiceret 27-06-2023

Til trods for usikre tider, så er dansk økonomi stærk. Dansk erhvervslivs konkurrenceevne ligger helt i top på verdensplan, men erhvervslivet skal i højere grad end tidligere navigere i en verden præget af usikkerheder. Det viser Redegørelse om vækst og konkurrenceevne 2023.

Danmark er et af de rigeste lande i verden med mange vellønnede job og små indkomstforskelle. Det afspejler en stærk konkurrenceevne og en stærk dansk økonomi. Et solidt fundament af gode generelle rammevilkår giver dansk erhvervsliv et godt afsæt for også at være konkurrencedygtige i fremtiden.

Det viser en ny redegørelse for vækst og konkurrenceevne fra Erhvervsministeriet.

Dog har de seneste år med krig i Europa og globale spændinger skabt usikkerheder for danske virksomheder. Der er med andre ord tegn på en ny geopolitisk æra. Det berører især en eksportorienteret og specialiseret økonomi som den danske, der er dybt afhængige af handel og investeringer på tværs af lande for at skabe vækst og velstand.

”Putins skrækkelige krig og de globale spændinger mellem øst og vest har ændret vores verden. Danske virksomheder lever nu i en uforudsigelig og udfordrende hverdag, og det stiller nye krav. Fundamentet er heldigvis godt med en solid og stærk dansk økonomi og en konkurrenceevne i verdensklasse. Men vi må ikke sætte os for godt til rette, for den internationale konkurrence bliver kun skarpere. Og her skal dansk erhvervsliv fortsat være med helt i front,” siger erhvervsminister Morten Bødskov.

For at styrke dansk erhvervsliv vil regeringen sætte ind på flere områder. Blandt andet vil regeringen udarbejde en globaliseringsstrategi for dansk erhvervsliv, som skal understøtte en fortsat god konkurrenceevne for danske virksomheder frem mod 2030. Globaliseringsstartegien skal udarbejdes i samspil med erhvervslivet, hvilket skal ske med et nyt Virksomhedsforum for globale risici.

 

Kontakt

Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07