Louise Mogensen bliver ny direktør for Finanstilsynet

Publiceret 21-06-2023

Erhvervsminister Morten Bødskov har udpeget Louise Mogensen som direktør for Finanstilsynet.

Det bliver den 50-årige cand.polit. Louise Mogensen, der bliver ny direktør for Finanstilsynet. Louise har stor indsigt i og ledelseserfaring fra den finansielle sektor bl.a. fra Forenet Kredit og fra tidligere stillinger som vicedirektør i Finans Danmark, kontorchef i Erhvervsministeriet og ansat i Nationalbanken.

Den nye direktør er udpeget af erhvervsministeren og tiltræder stillingen senest den 1. oktober 2023.

Erhvervsminister, Morten Bødskov:

”Det glæder mig meget, at Louise Mogensen har sagt ja til at tiltræde stillingen som direktør for Finanstilsynet. Med hendes kompetencer, finansielle baggrund og mangeårige ledererfaring både i sektoren og i centraladministrationen er jeg overbevist om, at hun er den rette person til at videreføre Finanstilsynets vigtige arbejde i forhold til den finansielle stabilitet i Danmark.”

Bestyrelsesformanden for Finanstilsynet, Nina Legind:

”Der har været et stærkt ansøgerfelt til stillingen som Jesper Bergs afløser som direktør for Finanstilsynet. Jeg er glad for valget af Louise Mogensen som den nye direktør. Hendes indgående kendskab til området og erfaring fra såvel den offentlige som private sektor gør, at hun bliver en gevinst for Finanstilsynet. Jeg og den øvrige bestyrelse ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde.”

Tiltrædende direktør, Louise Mogensen:

”Jeg ser rigtig meget frem til at tiltræde stillingen som direktør for Finanstilsynet. Det er et særligt vigtigt job med stor samfundsmæssig betydning og mange udfordringer, som jeg glæder mig meget til. Sammen med det stærke og erfarne hold af medarbejdere i Finanstilsynet vil jeg arbejde for en robust og ordentlig finansiel sektor.”

Finanstilsynet arbejder for, at borgere og virksomheder kan have berettiget tillid til den finansielle sektor samt de finansielle markeder. Dette gøres bl.a. ved at føre tilsyn med finansielle virksomheder, penge- og realkredit-institutter, pensions- og forsikringsselskaber, investeringsforeninger og – selskaber, fondsmæglere m.fl. samt tilsyn med værdipapirmarkedet, be-kæmpelse af hvidvask og overholdelsen af forbrugerbeskyttende regler.

Ud over tilsynsvirksomheden medvirker Finanstilsynet bl.a. ved udformningen af den finansielle lovgivning, både nationalt og i EU.

 

Kontakt

Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07