Udpegning af medlemmer til Det Nationale Turismeforum skal sikre fokus på bæredygtig vækst i branchen

Publiceret 03-07-2023

Nye medlemmer til Det Nationale Turismeforum for de kommende fire år er nu udpeget.

Det Nationale Turismeforum har til formål at styre og koordinere den offentlige turismefremmeindsats i Danmark. Forummet arbejder for at styrke dansk økonomi og det danske samfund gennem grøn, økonomisk og socialt bæredygtig vækst, der skaber værdi for borgere, turister og lokalsamfund.

Nu er den nye sammensætning af medlemmer i forrummet fastlagt for den næste 4-årige periode. 

Erhvervsminister Morten Bødskov udtaler:

"Det Nationale Turismeforum spiller en afgørende rolle i at styre og koordinere den offentlige turismefremmeindsats i Danmark. Jeg er overbevist om, at forummet vil bidrage til at skabe grøn, økonomisk og socialt bæredygtig vækst i turismen. Jeg ser frem til samarbejdet og den værdi, forummet vil skabe for borgere, turister og lokalsamfund."

Den fremadrettede sammensætning af Det Nationale Turismeforum er:

  • Michael Dithmer (formand), departementschef, Erhvervsministeriet
  • Flemming Toft Andersen, CEO, Feriepartner Danmark
  • Anne-Louise Sommer, CEO, Designmuseum Danmark
  • Mette Ravn, CEO, HimmerLand Resort
  • Annette Therkelsen, lektor, ph.d. og vicedekan ved Aalborg Universitet
  • Pernille Lydolph, adm. direktør for Destination Bornholm
  • Stine Johansen, KL’s direktør for klima, erhverv og miljø
  • Niels Jørgen Jensen, bestyrelsesformand, VisitDenmark
  • Jens Kramer Mikkelsen, bestyrelsesformand i Wonderful Copenhagen
  • Kjeld Zacho Jørgensen, bestyrelsesformand i Dansk Kyst- og Naturturisme

Kontakt

Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07