Erhvervslivets EU- og Regelforum fortsætter indsatsen for bedre og enklere regulering

Publiceret 04-07-2023

Med et styrket kommissorium retter Erhvervslivets EU- og Regelforum nu blikket mod bl.a. nye grønne EU-krav til virksomhederne.

Det er en erklæret prioritet for regeringen, at der skal arbejdes aktivt for at mindske mængden af byrder for erhvervslivet – herunder at undgå utilsigtet overimplementering af EU-regler.

Derfor fortsætter arbejdet i Erhvervslivets EU- og Regelforum med en ny sammensætning af forummet og med et styrket kommissorium, hvor der er særligt fokus på omkostningstung EU-regulering. Dels for at understøtte tidlig dansk interessevaretagelse i EU, men også for at få reguleringen realiseret på en hensigtsmæssig måde i dansk lovgivning.

”Der er ingen tvivl om, at det er godt med grønne krav til virksomhederne. Men vi skal sørge for, at kravene giver mening, og at de er nemme at håndtere. Vi må ikke gøre den grønne omstilling uoverskuelig. Det vil hæmme vores virksomheders konkurrenceevne, som vil skade muligheden for vækst og arbejdspladser. Derfor er jeg meget tilfreds med, at forummet med et nyt hold fortsætter sit vigtige arbejde, så vi kan få luget ud i unødige byrder og rapporteringskrav”, siger erhvervsminister Morten Bødskov.

Fra 2024 vil de største danske virksomheder blive mødt af nye EU-regler, der forpligter dem til at rapportere om deres arbejde med bæredygtighed. Det kan bl.a. omfatte data om deres miljø- og klimaaftryk, men også om f.eks. arbejdsforholdene hos deres underleverandører er i orden.

Erhvervslivets EU- og Regelforum blev nedsat i 2019 og har siden da arbejdet med byrdelettende regulering. Forummet har bl.a. haft fokus på iværksætteri, GDPR og data.

Næste møde i EU- og Regelforum afholdes den 13. september med deltagelse af erhvervsminister Morten Bødskov.

Medlemmerne af Erhvervslivets EU- og Regelforum er:

 • Paul Mollerup (formand), adm. direktør, Danske Advokater
 • Dorte Sindbjerg Martinsen, professor, Københavns Universitet
 • Erdem Ovacik, stifter og bestyrelsesmedlem, Donkey Republic
 • Jens Nymand Christensen, seniorrådgiver, Creative Business Network
 • Gitte Aabo, CEO, GN Hearing
 • Lars Engbork, adm. direktør, Visma E-conomic A/S
 • Lisbeth Barnbæk Nielsen, CEO, BM Silo
 • Emil Fannikke Kiær, politisk direktør, Dansk Industri
 • Morten Langager, direktør, Dansk Erhverv
 • Jesper David Jensen, chefjurist, AC-Akademikerne
 • Mads Reinholdt, direktør, Forbrugerrådet TÆNK
 • Ane Arnth Jensen, vice-adm. direktør, Finans Danmark
 • Jacob K. Clasen, direktør. Danske Rederier
 • Henrik Jensen, organisationssekretær, CO-industri
 • Troels Blicher Danielsen, adm. direktør, TEKNIQ-Arbejdsgiverne
 • Jesper Beinov, direktør, SMVdanmark
 • Merete Juhl, adm. direktør, Landbrug og Fødevarer
 • Kent Damsgaard, adm. direktør, Forsikring og Pension
 • Jannik Bay, uddannelses- og integrationschef, Dansk Arbejdsgiverforening
 • Camilla Hesselby, vicedirektør, FSR
 • Nanna Højlund, næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation

Kontakt

Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07