Danmark og USA igangsætter samarbejde om grøn vækst

Publiceret 30-01-2023

Erhvervsminister Morten Bødskov og klima-, energi-, og forsynings-minister Lars Aagaard har i dag mødtes med USA’s ambassadør Alan Leventhal for at starte et samarbejde, der skal fremme grøn vækst og danske virksomheders muligheder i USA.

Den nye verdenssituation, hvor der er pres på forsyningskæder, høj infla-tion og en ny geopolitisk virkelighed sætter krav til dialog og samarbejde på tværs af landegrænser. Derfor holdte erhvervsministeren og klima-, energi, og forsyningsministeren i dag et møde med USA’s ambassadør og en række danske virksomheder.

Formålet med mødet var at stille skarpt på de muligheder og udfordringer, der er for danske virksomheder i USA’s Inflation Reduction Act (IRA). Med USA’s store fokus på grøn omstilling kan der netop findes nye po-tentialer for dansk erhvervsliv. Derfor var dagens temamøde starten på et samarbejde mellem Danmark og USA, der skal fremme grøn vækst og imødekomme potentielle udfordringer relateret til IRAen.

”Vi står med en ny geopolitisk verdenssituation, hvor der er pres på for-syningskæder og høj inflation. Derfor er det positivt, at USA styrker den grønne omstilling med IRAen. Med det sagt skal vi selvfølgelig være op-mærksomme på, hvordan IRAen kan påvirke vores konkurrenceevne i visse sektorer. Men jeg er sikker på, at dansk erhvervsliv kan vinde kam-pen om grønne arbejdspladser og grøn vækst. Det skal selvfølgelig gøres på den rigtige måde. Derfor har vi i dag startet et målrettet samarbejde, der skal fremme grøn vækst og danske virksomheders muligheder i USA,” siger erhvervsminister, Morten Bødskov.

“The Inflation Reduction Act (IRA) is a historic step toward achieving the clean energy transition, and Danish business will be instrumental in helping the U.S. achieve our ambitious climate goals," siger USA’s ambas-sadør i Danmark, Alan Leventhal.

”USA investerer nu massivt i den grønne omstilling. Det er godt for klimaet og skaber muligheder for danske virksomheder, som kan levere stærke grønne løsninger. Samtidig skal vi sætte rammerne for at den grønne industri kan komme ud og arbejde i EU. Internationalt samarbejde er afgørende for at lykkes med den grønne omstilling og fremme danske grønne industrikompetencer,” siger Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

For yderligere oplysninger kontakt:

Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07