Regeringen lancerer målrettet støtteordning til grøn industri

Publiceret 21-12-2023

Regeringen præsenterer i dag en ny grøn investeringsordning, der er direkte målrettet den grønne industri i Danmark.

Danske virksomheder leverer en række af de løsninger og teknologier, der er nødvendige for at komme i mål med den grønne omstilling.

Men Danmarks grønne styrkeposition trues af statsstøtte i andre lande. Både USA, Kina og lande i EU bruger statsstøtte til at tiltrække investeringer i fremtidens grønne produktion. Senest har EU midlertidigt frem mod udgangen af 2025 åbnet for statsstøtte til produktion af grønne teknologier.

Derfor vil regeringen forsvare og forstærke de grønne styrkepositioner ved at afsætte 1 mia. kr. i 2024 til en midlertidig, målrettet og grøn investeringsordning. I 2024 ser man på behovet i 2025 og finansiering heraf. Ordningen er målrettet der, hvor Danmark er mest udfordret, hvilket betyder produktion af vindteknologi og elektrolyseteknologi til Power-to-X.

Erhvervsminister Morten Bødskov:

”Verden er forandret, og vores grønne styrkeposition er udfordret. Kampen om grønne løsninger er voldsomt skærpet med statsstøtte til grøn industri i både USA, Kina og andre EU-lande. Statsstøtte er bestemt ikke noget, der er groet i en dansk baghave. Men regeringen vil forsvare og forstærke vores grønne styrkeposition, for fremtidens danske produktionsarbejdspladser er på spil. Derfor investerer vi nu 1 mia. kr. i produktion af de grønne teknologier som vi både skal bruge i Danmark og eksportere til resten af verden. Det handler om at sikre europæisk uafhængighed, når det kommer til fremtidens energiteknologi og sikre danske styrkepositioner i fremtiden.”  

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen:

”Vi står i en tid med helt nye geopolitiske spilleregler og det stiller nye krav til, hvordan vi skruer handels- og industripolitikkerne sammen. Vi er nødt til at forholde os realistisk til, at vi står over for en ny slags globalisering, hvor vi i Europa er nødt til at ramme en anden balance imellem at handle globalt og have regional selvforsyning, uden at vi lukker os om os selv. Især når det kommer til den grønne omstilling, skal Europa kunne mere selv på kritiske områder. Derfor præsenterer vi nu en ny grøn investeringsordning, der skal støtte produktion og udvikling af grønne teknologier.”

 Økonomiminister Stephanie Lose siger:

”Danmark er et grønt foregangsland. Vores virksomheder er fantastiske til at finde løsninger, herunder på det grønne område, og deres produkter er efterspurgt i hele verden. Sådan skal det blive ved med at være. Derfor kommer vi med et målrettet og midlertidigt tiltag, som kan bidrage til, at vores erhvervsliv fortsat har en klar grøn styrkeposition, som er med til at skabe gode danske arbejdspladser i hele landet.”  

Den grønne investeringsordning målrettes etablering af produktionsfaciliteter inden for vindmøller og elektrolysatorer (teknologi til Power-to-X) samt produktion af komponenter hertil, fx naceller, vinger e.l.

Ordningen er et vigtigt led i den grønne, danske industripolitik, hvor det er afgørende for regeringen, at der arbejdes aktivt for at understøtte grønne produktionsarbejdspladser på tværs af hele landet. Det forventes, at ordningen åbner for ansøgninger i løbet af januar 2024. 

Kontakt

Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07