Nye anbefalinger sætter kursen for dansk life science i verdensklasse

Publiceret 11-12-2023

I dag præsenterer Life Science Rådet 12 anbefalinger til regeringen, der skal give et rygstød til life science-sektoren i Danmark – til gavn for patienter, sundhedsvæsen, virksomheder og vækst.

Life science-sektoren er i dag en stærk, dansk styrkeposition som er kendt i hele verden. Hvert år eksporterer danske life science virksomheder for milliarder, hvilket gør sektoren til en et af de største, danske eksporterhverv.

Det fundament vil regeringen bygge videre på. For i takt med, at den internationale konkurrence skærpes, er det vigtigt at fastholde og udbygge Danmarks internationale førerposition. Derfor er Life Science Rådets arbejde vigtigt og i dag overleverer de fire ambitioner og 12 anbefalinger til regeringen.

Erhvervsminister Morten Bødskov siger:

”Danmark er anerkendt over hele verden for vores life science-sektor og branchen spiller en nøglerolle for dansk økonomi. Og med udsigterne til en fordobling af eksporten, taler vi altså om et kæmpe vækstpotentiale, vi skal udnytte. Jeg er glad for det store arbejde Life Science Rådet har lagt i de anbefalinger, vi står med i dag. De repræsenterer et solidt springbræt til at udvikle den danske styrkeposition og muligheden for en fordobling af eksporten. Det betyder vækst, bedre vilkår for iværksætteri og flere arbejdspladser. Jeg ser frem til at tage anbefalingerne med i arbejdet med den kommende strategi, så vi kan fremtidssikre en dansk life science-sektor i verdensklasse.”

Formanden for Life Science Rådet, Lars Rasmussen, siger:

”Jeg er meget glad for, at vi i dag som ét samlet Life Science Råd kan overlevere 12 ambitiøse og konkrete anbefalinger til regeringen. Vores håb er, at anbefalingerne kan være med til at sætte retning for life science i Danmark frem mod 2030. For mig har det været et højdepunkt at opleve den store samarbejdsvilje, engagement og idéudvikling, der har kendetegnet arbejdet i rådet. Arbejdet med anbefalingerne har styrket dialogen på tværs af de offentlige og private aktører og skabt en større fælles forståelse for de potentialer og udfordringer, som life science-sektoren står over for. Det er jeg rigtig glad for.” 

Sophie Løhde, indenrigs- og sundhedsminister siger:

”Life science-branchen udvikler lægemidler, medicinsk udstyr og biotek til gavn for patienter og sundhedspersonale og spiller i dag en vigtig rolle i vores sundhedsvæsen. Virksomhedernes betydning for sundhedsvæsnet bliver forventeligt endnu større i fremtiden, hvor det er helt afgørende, at vi bliver bedre til at udnytte de teknologiske fremskridt, som løbende skabes. Derfor anbefaler Life Science Rådet også, at vi hurtigere skal skalere og implementere eksisterende sundhedsløsninger, der virker, og tage nye innovationer i anvendelse, som kan forbedre patientbehandlingen og frigøre ressourcer. Og jeg ser frem til at arbejde videre med rådets anbefalinger i regi af den nye life science-strategi, som regeringen vil præsentere i det nye år.”

Christina Egelund, uddannelses- og forskningsminister siger:

”Succesfuld dansk life science bygger på viden og kompetencer i virksomheder, sundhedsvæsen og forsknings- og innovationsindsatsen. Det er vigtigt, at vores videregående uddannelser understøtter life science-virksomhedernes potentiale og et sundhedsvæsen af høj kvalitet. Det er mig derfor en stor glæde, at vi i dag i regi af regeringens nuværende life science-strategi uddeler puljemidler til samarbejdsprojekter, der kan styrke kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse bl.a. til de mange SMV’er inden for life science-industrien. Samtidig skal vi blive endnu bedre til at omsætte forskning til nye, innovative sundhedsløsninger for at sikre bedre patientbehandling og fortsat vækst i life science-sektoren. Jeg glæder mig til at dykke ned i Life Science Rådets anbefalinger og få inspiration til regeringens kommende life science strategi.”

Life Science Rådet foreslår blandt andet, at innovation skal være en kerneopgave i sundhedsvæsenet for bl.a. at frigøre ressourcer i sundhedsvæsenet og give patienter bedre adgang til innovative sundhedsløsninger og nye behandlingsformer. Alt sammen for at sikre, at den offentlige sektor bliver et springbræt for vækst og eksport af danske sundhedsløsninger. Helt konkret er det ambitionen, at innovative sundhedsløsninger og nye behandlingsformer skal bidrage til at frigøre ressourcer i sundhedsvæsenet svarende til 10.000 årsværk i 2030.

Life Science Rådets anbefalinger består af fire ambitioner. Her kommer Rådet blandt andet med anbefalinger til styrkelse af offentlig-privat samarbejde, et stærkere vækstlag, med flere start-ups, en styrkelse af det internationale samarbejde og bedre vilkår for produktion og udenlandske investeringer.

Kontakt

Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07