Nordjylland skal være grønt knudepunkt i Europa

Publiceret 17-12-2023

Hirtshals Havn skal årligt lagre 800.000 tons CO2 på havnen, som efterfølgende skal skibes ud til Nordsøen og pumpes ned i undergrunden. I dag drøfter partnerskabet bag det nordjyske erhvervsfyrtårn de videre ambitioner og visioner for udvikling af en af fremtidens grønne styrkepositioner.

I Danmark er vi allerede langt fremme på udviklingen af grønne teknologier, også når det gælder fangst-, transport-, anvendelse- og lagring af CO2, kaldet CCUS. Nu modtager erhvervsfyrtårnet 50 mio. kr. til bl.a. nye forsknings- og udviklingsprojekter. Og samtidig tildeles 109 millioner kroner til det nordjyske projekt Greenport Scandinavia fra Fonden for Retfærdig Omstilling. Projektet skal bl.a. gøre Hirtshals havn til et grønt europæisk knudpunkt indenfor CCUS.

Erhvervsministeren deltager i dag på et partnerskabsmøde i erhvervsfyrtårnet for CCUS, hvor man bl.a. andet skal drøfte, hvilke aktiviteter der skal søsættes for at drive udviklingen endnu længere frem.

 

Erhvervsminister Morten Bødskov, udtaler:

”Grønne teknologier spiller en vigtig rolle i at komme i mål med den grønne omstilling. Her er lagring af CO2 en væsentlig del af løsningen til at nå regeringens ambitiøse mål om klimaneutralitet i 2045. Nordjylland er allerede godt på vej til at blive et attraktivt marked for investeringer inden for fangst, anvendelse og lagring af CO2 . Og jeg glæder mig til at blive endnu klogere på, hvilke nye projekter der ligger i støbeskeen. Det er med til at sikre lokale arbejdspladser, og samtidig give gedigne vækstmuligheder til resten af samfundet. Og det er netop ambitiøse projekter som Greenport Scandinavia, der bidrager til at udvikle den danske styrkeposition, så vi både nu og i fremtiden har den grønne førertrøje.”

 Formand for Indstillingsudvalget i Fonden for Retfærdig Omstilling, Peter Hansen, udtaler:

”I Fonden for Retfærdig Omstilling har vi en målsætning om at fremme udvikling, skalering og udbredelse af CCUS-teknologierne i samarbejde med det nordjyske erhvervsfyrtårn. Denne målsætning peger Greenport Scandinavia direkte ind i, og det bliver spændende at følge projektet, som har potentiale til at gøre en kæmpe forskel på området for CO2 fangst, anvendelse og lagring – både nationalt og internationalt."

Forperson for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Christian Motzfeldt, udtaler: 

”Vi skal styrke danske virksomheder, som vil være med til at udvikle de lokale værdikæder for CCUS. I Danmark har vi nogle enestående muligheder for at opnå en styrkeposition i et voksende marked for grønne teknologier ved at udvikle økonomisk bæredygtige og skalerbare løsninger. Her er erhvervsfyrtårnet og de store nordjyske CCUS-satsninger et vigtigt skridt i den rigtige retning. Erhvervsfyrtårnet repræsenterer en styrkeposition, der ikke bare skal bære dansk erhvervsliv ind i fremtiden, men også både nationalt og internationalt være med til at skubbe på en dagsorden, vi som verdenssamfund ikke kommer uden om." 

Projekt Greenport Scandinavia skal bl.a. etablere et mellemlager til CO2 på Hirtshals Havn, som skal samle CO2 fra fem nordjyske biogasanlæg til udskibning i Nordsøen, hvor CO2'en pumpes ned i undergrunden. På Hirtshals havn skal der konkret etableres et CO2-mellemlager med en kapacitet på 200.000 tons CO2 pr. år med en målsætning om at øge kapaciteten til 800.000 tons i 2028. Projektet forventer på sigt at udvikle Hirtshals havn til en international CO2 import/eksport terminal.

  Logo: Medfinansieret af Den Europæiske Union

Kontakt

Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07