Ingen ændringer i SIFI-bufferkrav for 2024

Publiceret 18-12-2023

Erhvervsministeren fastsætter årligt kapitalkrav (SIFI-bufferkrav) til systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI’er) i Danmark, på Færøerne og i Grønland. For 2024 er der ikke ændringer i kravene.

Finanstilsynet udpeger én gang årligt, hvilke kreditinstitutter i Danmark, på Færøerne og i Grønland der opfylder kriterierne for at være systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI’er).

I henhold til Finanstilsynets seneste udpegning af SIFI’er af 27. juni 2023, er de danske SIFI’er følgende: Danske Bank A/S, Nykredit Realkredit A/S, Jyske Bank A/S, Nordea Kredit Realkredit A/S, Sydbank A/S, Spar Nord Bank A/S, Saxo Bank A/S, DLR Kredit A/S og A/S Arbejdernes Landsbank. De færøske SIFI’er er Betri Banki P/F og P/F BankNordik. Den grønlandske SIFI er Grønlandsbanken.

Erhvervsministeren fastsætter hvert år SIFI’ernes SIFI-bufferkrav på baggrund af Finanstilsynets årlige beregning af institutternes systemiskhed.

SIFI-bufferkravet og sammenhængen til instituttets systemiskhed, fremgår af tabel 1, 2 og 3 nedenfor for henholdsvis Danmark, Færøerne og Grønland. SIFI-bufferkravene er uændrede for alle institutter. For første gang udpeges Saxo Bank A/S, som et kategori 2-institut.

Tabel 1

SIFI-bufferkrav for 2024 for danske SIFI’er

 

Systemiskhed

Institutter

SIFI-buffer-krav

Kategori 1

≤100-300[

- A/S Arbejdernes Landsbank (112)
- DLR Kredit A/S (140)
- Saxo Bank A/S (142)
- Spar Nord A/S (146)
- Sydbank A/S (244)

1,0 pct.

Kategori 2

[300-1000[

- Nordea Kredit Realkreditselskab (306)
- Jyske Bank A/S (878)

1,5 pct.

Kategori 3

[1000-2000[

- Nykredit Realkredit A/S (1.494)

2,0 pct.

Kategori 4

[2000-4000[

 

 

2,5 pct.

Kategori 5

4000≤

- Danske Bank A/S (5.020)

3,0 pct.

Anm.:  Indikatorerne, der anvendes til at beregne systemiskheden, er opgjort i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 2515 af 14. december 2021 om opgørelse af indikatorer og faktorer til udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter m.v. SIFI’ernes systemiskhed er offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside

 

Tabel 2

SIFI-bufferkrav for 2024 for færøske SIFI’er

 

Systemiskhed

Institutter

SIFI-buffer-krav

 

Kategori 1

≤5

 

1,0 pct.

 

Kategori 2

[5-15[

 

[5-15[

 

Kategori 3

[15-25[

- P/F BankNordik (21,1)
- Betri Banki P/F (21,3)  

2,0 pct.

 

Kategori 4

[25-35[

 

 

2,5 pct.

 

Kategori 5

35≤

 

3,0 pct.

 

Anm.:  Tallene i parentes angiver instituttets systemiskhed beregnet af Finanstilsynet på baggrund af årsregnskabet fra 2022. SIFI’ernes systemiskhed er offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside.

 

Tabel 3

SIFI-bufferkrav for 2024 for grønlandske SIFI’er

 

Systemiskhed

Institutter

SIFI-buffer-krav

 

Kategori 1

≤5

 

1,0 pct.

 

Kategori 2

[5-15[

- Grønlandsbanken (8,5)

1,5 pct.

 

Kategori 3

[15-25[

 

2,0 pct.

 

Kategori 4

[25-35[

 

 

2,5 pct.

 

Kategori 5

35≤

 

3,0 pct.

 

Anm.:  Tallene i parentes angiver instituttets systemiskhed  beregnet af Finanstilsynet på baggrund af årsregnskabet fra 2022. SIFI’ernes systemiskhed er offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside.

SIFI-bufferkravet skal opfyldes med samme procentvise krav på konsolideret niveau for koncernen samt på individuelt niveau for hvert enkelt pengeinstitut og realkreditinstitut, der indgår i koncernen.

Kravene skal sikre, at SIFI’er i højere grad kan absorbere tab, da en afvikling af et SIFI-institut kan påvirke hele den finansielle sektor og realøkonomien.

SIFI-bufferkravene er forskellige for de enkelte SIFI’er og er fastsat for at understøtte den finansielle stabilitet i Danmark, på Færøerne og i Grønland.

SIFI-bufferkravet skal opfyldes med egentlig kernekapital (CET1), der er den mest tabsabsorberende kapitalform i institutternes kapitalgrundlag.

SIFI-bufferkravet finder anvendelse på alle instituttets eksponeringer.

Kontakt

Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07