Erhvervsministeren udnævner ny formand for klimapartnerskab

Publiceret 12-12-2023

Administrerende direktør i Danske Bank, Carsten Egeriis, skal stå i spidsen for klimapartnerskabet for finanssektoren.

Danmark er internationalt anerkendt for udvikling af grønne teknologier og det ambitiøse arbejde med den grønne omstilling. I takt med, at klimamålene bliver stadig mere omfattende, kommer der nye krav til implementering af grønne initiativer. Alle virksomheder er i kontakt med finanssektoren, og derfor spiller sektoren en vigtig rolle i at fremme den grønne omstilling.

Derfor er regeringens og finanssektorens samarbejde i Klimapartnerskaberne og i Grønt Erhvervsforum et væsentligt redskab, når det kommer til at styrke Danmarks grønne omstilling, der både understøtter job, velfærd, eksport og konkurrenceevne.

Erhvervsminister Morten Bødskov:

”Det er helt afgørende, at vi har et stærkt samarbejde med erhvervslivet, når det kommer til accelerere den grønne omstilling. På den måde kan vi fastholde en grøn, dansk førerposition, og samtidig tage højde for erhvervslivets udfordringer i en tid med geopolitiske spændinger og en ny international virkelighed. Derfor er jeg glad for, at Carsten Egeriis har takket ja til at stå i spidsen for klimapartnerskabet for finanssektoren og jeg ser frem til samarbejdet. Samtidig vil jeg rette en stor tak til afgående formand Torben Möger Pedersen for hans store engagement og konstruktive anbefalinger i sin tid som formand.”

Formand for klimapartnerskabet for finanssektoren, Carsten Egeriis:

”Jeg vil gerne takke ministeren for tilliden. I finanssektoren er vi allerede godt i gang med at muliggøre grønnere valg for danskerne og understøtte virksomhedernes omstilling mod en mere bæredygtige fremtid - både via dialog, produktudvikling og de nødvendige investeringer i vedvarende energi og grønne teknologier. Det næste vigtige skridt er at fokusere på bl.a. at styrke rammevilkårene for finansiering af den grønne omstilling samt solide bæredygtighedsdata og målemetoder. Så vi kan sætte turbo på den grønne omstilling i Danmark og dermed bidrage til at nå regeringens klimamål i 2030.”

Den nye formand for klimapartnerskabet er udnævnt efter, at den tidligere formand, Torben Möger Pedersen, er stoppet som adm. direktør i Pension Danmark.

Kontakt

Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07