Danmark og USA indgår partnerskab om grøn skibsfart med Mærsk McKinney Møller Center

Publiceret 01-12-2023

Danmark bidrager med fem mio. kroner til et partnerskab, der skal undersøge potentialet for grønne sejlruter i en række udviklingslande. Bag partnerskabet står Danmark, USA og Mærsk McKinney Møller Center for Zero Carbon Shipping.

Der er brug for grønne shipping-ruter for at gøre den internationale skibsfart klimaneutral. Det arbejde bidrager den danske regering nu til i et nyt partnerskab.

”Med aftalen understreger vi Danmarks rolle som skibsnation og foregangsland i kampen for en grøn skibsfart. Vi skal have containerskibene over på nye brændstoffer, og det kan kun ske i samarbejde mellem verdens lande og de maritime virksomheder. Partnerskabet her er et skoleeksempel på, hvordan vi skal drive den grønne omstilling til søs,” siger erhvervsminister Morten Bødskov.

Danmark bidrager med fem mio. kroner til partnerskabet. Sammen med 10 mio. kroner fra hhv det amerikanske energiministerium og Mærsk McKinney Møller Center for Zero Carbon Shipping giver det 25 mio. kroner til projektet.

Pengene skal gå til at lave forundersøgelser i fem udviklingslande, herunder Namibia, Fiji og Panama, af potentialet i grønne korridorer.

En grøn korridor er en skibsrute, hvor nye, grønne fragtskibe kan sejle, lægge til og så videre. Derfor skal hele den maritime værdikæde involveres i undersøgelserne af, om det er muligt at etablere en grøn korridor.

I juli vedtog den internationale søfartsorganisation IMO en historisk klimaaftale, hvor der var enighed om, at skibsfarten skal være klimaneutral tæt på 2050.

Kontakt

Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07