Ny strategi skal styrke væksten i hele landet

Publiceret 27-05-2024

Erhvervsminister Morten Bødskov har i dag præsenteret en ny strategi, der sætter retningen for arbejdet med at udvikle danske små og mellemstore virksomheder.

Globale spændinger og krig i Europa har medført en lang række udfordringer for det danske erhvervsliv, blandt andet pressede forsyningskæder, som har sat begrænsninger for væksten.

 I Danmark udgør små og mellemstore virksomheder 99 pct. af alle danske virksomheder og har derfor en stor betydning for dansk innovation, udvikling og vækst. For at fremtidssikre væksten og innovationen i danske SMV’er har erhvervsminister Morten Bødskov i dag præsenteret en ny strategi for Virksomhedsudvikling i Danmark.  

Erhvervsminister Morten Bødskov:

”De danske SMV’er er rygraden i vores erhvervsliv. Det kræver et skarpt fokus. Med den nye strategi udstikker vi en klar og ambitiøs retning for virksomhedsudviklingen i hele Danmark. For nye vindere skal vokse frem, og de eksisterende virksomheder skal omstille sig til en ny virkelighed. Det skal vi hjælpe med. Strategien sætter retningen for SMV-rettede indsatser for i alt 2 mia. kr. over de kommende år. Det er derfor helt afgørende, at vi med strategien sætter de små og mellemstore virksomheder og iværksætternes behov i fokus – uanset hvor de er i landet, og hvor de er på deres udviklingsrejse. Det betyder vækst og arbejdspladser i hele landet og en fremtidssikring af dansk erhvervsliv. ”

Strategien centrerer sig om fire strategiske målsætninger, der skal drive indsatsen:

  • Understøtte virksomhedernes omstilling
  • Fremme danske styrkepositioner
  • Forenkle fremtidens erhvervsfremme
  • Tilbyde indsatser i hele landet

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses forperson Christian Motzfeldt

”Vi er stolte over at kunne præsentere en strategi, der står på en bred og fælles forståelse af, hvordan vi tager de næste skridt for at understøtte små og mellemstore virksomheder i Danmark. Vores mål er at skabe værdi for dansk erhvervsliv til gavn for os alle, og vi ser frem til at levere på strategien i tæt samarbejde med kæden af aktører inden for dansk virksomhedsudvikling.”

Strategien danner rammen for arbejdet med at igangsætte indsatser for mere end 2 mia. kr. over de kommende år, bl.a. via udmøntning af de danske EU-strukturfondsmidler.