Åbenhed om grøn omstilling skal styrke dansk konkurrenceevne

Publiceret 02-05-2024

Folketinget har i dag vedtaget lovforslag, som implementerer nye EU-regler om virksomheders bæredygtighedsrapportering.

De største danske virksomheder vil fremover blive mødt af nye rapporteringskrav, der forpligter dem til at oplyse om deres arbejde med bæredygtighed. Det kan bl.a. omfatte data om deres miljø- og klimaaftryk, men også om f.eks. arbejdsforholdene hos deres underleverandører er i orden.

Det har Folketinget i dag besluttet med vedtagelsen af lovforslaget om virksomheders bæredygtighedsrapportering.

Formålet med lovforslaget er at understøtte gennemsigtighed i den grønne omstilling og dermed give konkurrencefordele for danske virksomheder i et mere og mere bæredygtigt marked. Regeringen anerkender, at omstillingen til de ny rapporteringskrav i første omgang er en omkostningstung udfordring for virksomhederne.

Erhvervsminister Morten Bødskov:

Når vi tydeligt kan se, hvem der reelt er grønne, og hvem der pynter sig med lånte fjer, vil det gøre en kæmpe forskel for den grønne omstilling. Danske virksomheder er langt fremme, når det gælder bæredygtighed, og de nye regler vil styrke virksomhedernes konkurrenceevne og skabe vækst og arbejdspladser. Men vi må ikke undervurdere, hvilken opgave vi pålægger virksomhederne. Derfor er det vigtigt, at omstillingen bliver så smidig og håndterbar som mulig. Det er en forudsætning for, at vi kan høste frugterne af lovgivningen.

I de kommende år har Erhvervsstyrelsen stort fokus på vejledning og hjælp til virksomhederne med omstillingen. Styrelsen har bl.a. lanceret en digital vejledningsindsats på Virksomhedsguiden, som særligt skal hjælpe SMV’er.

Et af kravene til bæredygtighedsrapporteringen er, at den skal forsynes med en revisorerklæring med begrænset sikkerhed. Regeringen er opmærksom på, at det stiller nogle nye krav til revisorer, og at det kan føre til, at revisorer bliver en flaskehals for rapporteringen.

Derfor vil erhvervsministeren i næste folketingsår fremsætte lovforslag om at tillade uafhængige erklæringsudbydere at afgive erklæringer om bæredygtighedsrapportering.

Kontakt

Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07