Regeringen sætter retningen for fremtidens erhvervsliv

Publiceret 20-06-2024

I dag lancerer regeringen sit udspil om et stærkere erhvervsliv, der omhandler sanering af erhvervsstøtte og en række nye initiativer som skaber mere attraktive rammevilkår for dansk erhvervsliv.

De seneste år er den internationale konkurrence skærpet. Det betyder både kamp om kvalificeret arbejdskraft og en stigende efterspørgsel på den nyeste teknologi. Det kræver et dynamisk erhvervsliv, der kan konkurrere om vækst og arbejdspladser på den internationale scene. Og det kræver rammevilkår, som gør, at virksomheder kan udvikle sig over tid i Danmark.

Det er væsentligt, at der er solide incitamenter til at forske i og udvikle fremtidens løsninger for danske virksomheder. Derfor giver regeringen nu bedre vilkår for netop dét.

Familieejede virksomheder er en væsentlig del af den danske erhvervsstruktur, og de bidrager dagligt til at skabe velstand i Danmark. Derfor har regeringen tilsvarende fokus på denne type virksomheders rammer.

Regeringen præsenterer i dag udspillet om Et stærkere erhvervsliv. Det består både af et eftersyn af erhvervsstøtten og nye initiativer for bedre rammevilkår for dansk erhvervsliv.

Initiativerne i regeringens udspil består bl.a. af at:

  • Løfte F&U fradraget permanent til 120 pct. for at øge virksomhedernes incitament til at investere i forskning og udvikling
  • Forbedre beskatningen ved generationsskifte, så virksomhederne får retskrav på såkaldt skematisk værdiansættelse, hvilket giver trygge rammer for at give stafetten videre
  • Forbedre mulighederne for ejendomsvirksomheders succession
  • Nedsætte afgiftssatsen for bo- og gaveafgiften fra 15 pct. til 10 pct. ved overdragelse af virksomheder til næste generation.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen:

”Et sundt erhvervsliv skaber velstand, som alle danskeren nyder godt af og jeg glæder mig over, at Danmark har stribevis af både store og små familieejede virksomheder, som bidrager til vækst og udvikling i hele landet. Derfor er jeg stolt af, at vi nu skaber markant bedre rammer for, at de kan udvikle sig over generationer og på danske hænder – også når det gælder virksomheder, hvor fast ejendom er en stor del af porteføljen. Samlet set letter vi skatter for over 900 mio. kr. netto med dagens udspil, hvilket vil stille Danmark bedre i den internationale konkurrence.”

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen:

”I generationer har danske familieejede virksomheder været en motor for den vækst og velstand, der gør det danske velfærdssamfund muligt. Derfor er jeg særligt glad for, vi nu lader familieejede virksomheder beholde flere af deres egne penge, når nøglerne gives videre til næste generation. Vi gør samtidig generationsskiftet mere gennemskueligt og giver danske familieejede virksomheder en tiltrængt økonomisk sikkerhed for, hvad de skal betale i skat. Det fastholder virksomheder i Danmark og frigør midler til investering i nye arbejdspladser, nye markeder og ny teknologi. Endnu et eksempel på tiltrængt politik, der kun lader sig gøre med en regering hen over midten.”

Skatteminister Jeppe Bruus:

”Danske virksomheder skal have gode og tidssvarende rammevilkår for at kunne udvikle de nødvendige løsninger, som skal få os helt i mål med den grønne omstilling. Derfor er jeg særligt glad for, at regeringen i dag lægger op til permanent at forhøje fradraget for virksomheders udgifter til forskning og udvikling til 120 pct. Det skal gøre det mere attraktivt for virksomheder at investere i forskning og udvikling og dermed sikre Danmarks styrkeposition inden for grønne teknologier og sundhed.”

Erhvervsminister Morten Bødskov:

”Dansk erhvervsliv og de danske virksomheder beviser gang på gang, at de kan måle sig med internationale sværvægtere på den globale scene, når det kommer til at score topresultater på konkurrenceevne. En klar forudsætning for, at vi fortsat har et erhvervsliv i vækst er de rette rammevilkår. Derfor vil vi give erhvervsstøtten et grundigt eftersyn og prioritere midlerne, så vi får mest mulig forskning og udvikling for pengene. Samtidig vil vi gøre det lettere at overdrage den familieejede virksomhed til den næste generation.”

Faktaark: Afskaffelse af straksafskrivning på computersoftware

Faktaark: Afskaffelse af retten til at straksafskrive på knowhow og patentrettigheder

Faktaark: Skematisk værdiansættelse

Faktaark: Nedsat bo- og arveafgift for erhverv

Faktaark: Overdragelse af erhvervsvirksomheder med succession

Faktaark: Forhøjelse af FoU-fradraget

Faktaark: Delvis sanering af pulje under Erhvervsfremmebestyrelsen

Kontakt

Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07