Nu træder ændringer i Danmarks havplan i kraft

Publiceret 28-06-2024

Ændringerne til Danmarks havplan er nu udstedt. Den samlede havplan indeholder vigtige elementer for naturen og klimaet med bl.a. strengere naturbeskyttelse og op til ca. 30 pct. af havarealet til vedvarende energi.

I dag runder Danmark en ny milepæl for beskyttelsen af det danske havmiljø og den grønne omstilling. I forlængelse af den politiske aftale om havplanen den 7. juni 2023 mellem regeringen og alle Folketingets partier har ændringerne i havplanen været i offentlig høring og træder nu i kraft. Det betyder bl.a., at 30 pct. af det danske havareal nu er udlagt til vedvarende energi, og at andelen af strengt beskyttede havområder under havstrategien øges til 6 pct.

Erhvervsminister Morten Bødskov:

”I dag går vi et vigtigt skridt mod et hav i balance. Danmark går forrest inden for grøn energiproduktion bl.a. med havvindmøller. Det skal vi fortsætte med at skabe gode rammer for. Samtidig skal vi være ambitiøse på miljøets vegne og undgå golde havbunde. Men det behøver ikke at være enten eller. Ændringerne i den politiske aftale for Danmarks Havplan er bevis på, at markant udbygning af vedvarende energi og styrket beskyttelse af havet sagtens kan følges ad.”

Udstedelsen af ændringerne betyder bl.a., at ca. 30 pct. af havarealet i havplanen nu er afsat til udbygning af vedvarende energi og energiøer. Dette er en fordobling i forhold til havplanen fra 2021. Dette skal blandt andet medvirke til Danmarks og Europas frigørelse af fossile brændstoffer.

Med ændringerne i havplanen er der nu udlagt 6 pct. streng beskyttelse, der udpeges i regi af havstrategien. Det fremgår samtidig af den politiske aftale, at andelen af strengt beskyttede områder på havet gradvist skal øges til 8 pct. af havarealet i 2028 og 10 pct. streng beskyttelse, som skal være nået i 2030. Dette skal drøftes med aftalekredsen bag havplanaftalen i 2025. Samlet er der afsat ca. 30 pct. til natur- og miljøbeskyttelse i havplanen.

Havplanen og de konkrete zoneanvendelser kan findes digitalt på www.havplan.dk.

Kontakt

Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07