Nye tiltag skal forebygge mobning og chikane på danske skibe

Publiceret 25-01-2024

Det skal være sikkert og trygt at arbejde som søfarende på et dansk skib. Derfor bad erhvervsministeren Søfartsstyrelsen og erhvervets parter om at komme med nye tiltag, der skal dæmme op for mobning og chikane på danske skibe.

Det skete på baggrund af en undersøgelse af chikane og mobning på danske skibe fra Center for Maritim Sundhed og Samfund på Syddansk Universitet. Undersøgelsen viste bl.a., at 17 pct. af respondenterne har oplevet mobning, imens 11 pct. har været udsat for chikane.

Nu er de nye tiltag klar. Erhvervets parter vil bl.a. målrette uddannelse af skibsledelsen samt sikre bedre klagemuligheder for ofrene. Derudover skal domstolene ved dom i særligt grove tilfælde kunne fratage en søfarendes mulighed for at gøre tjeneste på danske skibe. Samtidig vil Søfartens Arbejdsmiljøtjeneste få flere muligheder for at forebygge og håndtere tilfælde af mobning og chikane.

Erhvervsminister Morten Bødskov:

Som søfarende skal man ikke frygte chikane og mobning – hverken på baggrund af køn, etnicitet mv. Jeg vil gerne takke alle de søfarende, som er stået frem og fortalt om deres oplevelser. De oplevelser skal ingen have, når man går på arbejde. Derfor er det helt afgørende, at erhvervet får taget hånd om de problemer, der er kommet frem i lyset. De nye tiltag er et vigtigt skridt for at komme denne uacceptable adfærd til livs. Nu skal tiltagene ud at leve, og jeg er glad for at konstatere, at alle parter i erhvervet er klar til handling.

 Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier:

Alle skal kunne møde trygt på arbejde uden at frygte mobning eller nogen form for chikane. Derfor har vi i rederierne længe haft fokus på at ændre kulturen om bord på vores skibe og sikre, at der er plads til alle. Det er en udfordring, som vi kun kan løse i fællesskab i branchen. Det er vi klar til, og jeg ser derfor frem til at få de nye tiltag søsat, så de sammen med alle vores andre initiativer kan sikre, at vi kommer mobning og chikane til livs. 

 Ole Philipsen, formand for CO-Søfart og Metal Maritime:

Undersøgelsen har givet erhvervet vigtig og konkret information om arbejdsforholdene for de søfarende på dansk flaget skibe. Den viste desværre, at alt for mange har været udsat for chikane og mobning, mens de var på arbejde om bord. Det er derfor glædeligt, at erhvervets parter i tæt samarbejde er kommet frem til en række konkrete tiltag, der skal bekæmpe mobning og chikane i den danske handelsflåde. Vi ser frem til, at de nye tiltag bliver implementeret, hvilket vi vil bakke 100 procent op omkring, og vi sætter stor pris på erhvervsministerens støtte.

Kontakt

Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07