Nyt forum stiller skarpt på kvanteteknologi

Publiceret 23-02-2024

I dag tager Nationalt forum for kvanteteknologi sit første skridt i retningen mod at gøre Danmark til førende kvantenation.

Geopolitiske spændinger og endnu mere fart på den teknologiske udvikling betyder, at de danske styrkepositioner bliver udfordret og nye skal udvikles. En af de styrkepositioner, som regeringen sætter ind på, er udviklingen af kvanteteknologi.

For at imødekomme de udfordringer og fortsat sikre, at Danmark kan være en førende kvantenation kræver det, at der arbejdes i samme retning og løftes på tværs af myndigheder, forskere, erhvervsorganisationer og private virksomheder.

Regeringen har derfor i dag nedsat Nationalt Forum for Kvanteteknologi, der skal bidrage til at sætte retningen for Danmarks videre arbejde med kvanteteknologi.

Erhvervsminister Morten Bødskov:

”Med de geopolitiske spændinger vi oplever netop nu er det vigtigt, at vi fortsat udvikler vores styrkepositioner. Regeringen vil sikre, at Danmark står stærkt i udviklingen af kvanteteknologi, så vi både realiserer potentialerne i den nye teknologi og samtidig skaber et stærkt værn mod trusler. Og vi har allerede et godt springbræt til at skabe en stærk, dansk kvanteindustri. Derfor sætter regeringen skub på de potentialer som kvanteteknologien kan bidrage med nu og fremtiden.”

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund:

”Kvanteteknologien rummer et enormt potentiale for nye banebrydende løsninger inden for både sikkerhed, sundhed og klima. Derfor skal vi gøre, hvad vi kan, for at styrke danske kvantemiljøer, og med ”vi” mener jeg ikke alene regeringen, men også virksomheder, universiteter, myndigheder og fonde. Det kræver bredt samarbejde at indfri kvanteteknologiens fulde potentiale, og vores nyoprettede forum for kvanteteknologi skal spille en helt central rolle med at føre regeringens omfattende kvantestrategi ud i livet og sørge for en fælles retning på tværs af landets aktører.”


 Regeringen lancerede i 2023 den nationale kvantestrategi i to dele med fokus på forskning, kommercialisering, sikkerhed og samarbejde. Med strategien ønsker regeringen at målrette 1,2 mia. kr. til kvanteområdet over de kommende år. Strategien skal bidrage til, at Danmark kan høste potentialerne og samtidig ruste os bedst muligt mod truslerne.

Som led i strategien etableres et Nationalt Forum for Kvanteteknologi, der samler de centrale aktører fra forskningsinstitutionerne, de offentlige og private fonde og erhvervsorganisationer m.fl.

Kontakt

Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07