EU enige om vejen frem for grøn industri

Publiceret 08-02-2024

EU landede tirsdag en politisk aftale om Net Zero Industry Act (NZIA), som skal styrke EU i den skærpede globale konkurrence om produktion af grønne teknologier.

Danske og europæiske virksomheder opererer i en virkelighed med krig, klimaforandringer, globale udsving i forsyningskæder og teknologikapløb mellem USA og Kina. Den skærpede internationale konkurrence stiller nye krav til en fremsynet europæisk industripolitik, der kan fastholde vigtig, grøn industri i Europa.

På den baggrund har Rådet, Kommissionen og Europa-Parlamentet forhandlet en aftale om NZIA på plads. Forslaget skal styrke produktion af grønne nøgleteknologier i EU.

Erhvervsminister Morten Bødskov:

EU er ved at tabe den globale kamp om grønne arbejdspladser, og der er ikke behov for flere skåltaler. Der er brug for, at EU kommer op i gear og arbejder proaktivt med industripolitikken frem for at rykke på bagkant af, hvad andre gør. Vi skal bruge konkrete løsninger for at få kortere sagsbehandlingstider og færre administrative byrder. Her er aftalen om NZIA et rigtigt skridt på vejen mod en fremsynet industripolitik, som gør hverdagen i en forandret verden lettere for vores virksomheder.

Et vigtigt formål med NZIA er at skabe hurtigere tilladelser til virksomheder, der vil producere grønne teknologier i Europa. Andre danske prioriteter har været udformningen af nye udbudsregler, som skal øge efterspørgslen på europæisk produceret teknologi og stiller nye krav om bæredygtighed, og at danske styrkepositioner som biosolutions og CO2-lagring får
gavn af forslaget.

På baggrund af aftalen vil der blive foretaget de sidste tekniske justeringer, inden EU’s medlemslande skal bekræfte aftalen på et møde næste uge.

Kontakt

Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07