Enighed om vejen til et grønt Bornholm

Publiceret 05-02-2024

Erhvervsministeren og partnerne bag Bornholms grønne erhvervsfyrtårn er enige om vejen frem for at udnytte Energiø Bornholms vækstpotentiale.

Bornholm skal være et grønt knudepunkt med Energiø Bornholm som centrum for den grønne udvikling. Derfor er erhvervsministeren i dag på Bornholm for bl.a. at drøfte mulighederne for realisering af en grøn erhvervspark. Erhvervsparken skal netop
være med til at sikre, at Bornholm udnytter det store potentiale for vækst og udvikling, som følger i kølvandet på energiøen.

Erhvervsminister Morten Bødskov udtaler:

”Danmarks grønne styrkepositioner er eftertragtede rundt om i verden. Men vi må ikke sove i timen. Netop derfor har vi som regering også gjort meget for at sætte endnu mere tryk på den grønne omstilling og udviklingen af grønne løsninger. Her spiller Bornholm en central rolle. For det er et skoleeksempel på, hvordan den grønne omstilling også skaber vækst og arbejdspladser. I dag tager vi næste skridt, som kan blive en vigtig byggesten i Bornholms udvikling, og et stærkt bidrag til Danmarks grønne styrkeposition.”

Borgmester Jacob Trøst udtaler:

”Bornholm står overfor en unik mulighed, som potentielt kan forandre og udvikle hele øen. Den mulighed ønsker vi at gribe. Aftalen om energiparker er et vigtig skridt i den rigtige retning, hvis Energiø Bornholms fulde potentiale skal indfries. Vi ser frem til en konstruktiv dialog om, hvordan statsligt engagement og kompensation til naboer og lokalsamfund kan bidrage til en grøn erhvervsudvikling og et bæredygtig samfund.”

Fakta

  • Som opfølgning på den politiske aftale om energiparker på land fra december 2023 mellem regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier skal der igangsættes en dialog mellem Erhvervsministeriet og øvrige relevante ministerier og Bornholms Regionskommune om mulighederne for realisering af en erhvervspark på Bornholm med udgangspunkt i de samme vilkår, der gælder for energiparkerne.
  • Der blev i efteråret 2022 indgået en partnerskabsaftale om udvikling af erhvervsfyrtårnet for Bornholm som knudepunkt for udvikling, test og demonstration af grøn energi. Partnerskabet består af konsortiet bag erhvervsfyrtårnet, staten, Damarks Erhvervsfremmebestyrelse og bestyrelsen for Erhvervshus Hovedstadens filial på Bornholm.
  • Et centralt næste skridt i udvikling af erhvervsfyrtårnet er realisering af en erhvervspark, der skal udnytte erhvervspotentialet som følge af den kommende Energiø Bornholm. Der er nu udarbejdet et samlet road-map for realisering af erhvervsparken.

Kontakt

Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07