Den kontracykliske kapitalbuffersats i Danmark fastholdes

Publiceret 11-04-2024

Erhvervsministeren har besluttet at fastholde satsen for den kontracykliske kapitalbuffer for 1. kvartal 2024 på 2,5 pct. i Danmark.

Erhvervsministeren har besluttet at fastholde satsen for den kontracykliske kapitalbuffer i Danmark.

Bufferen fastholdes på 2,5 pct. for 1. kvartal 2024.

”Det går godt i dansk økonomi. Generelt er der fremgang for både borgere og virksomheder, og derfor fastholder vi den kontracykliske kapitalbuffer på det aktuelle niveau, så bankerne er polstret til dårligere tider. Jeg er naturligvis klar til at frigive den opbyggede buffer, hvis det bliver nødvendigt,” siger erhvervsminister Morten Bødskov.

Erhvervsministeren fastsætter hvert kvartal de kontracykliske kapitalbuffersatser for Danmark, Grønland og Færøerne. Den kontracykliske kapitalbuffer er et kapitalkrav til penge- og realkreditinstitutternes polstring, der varierer med den økonomiske udvikling.

For Grønland fastsættes buffersatsen for 1. kvartal 2024 uændret til 0 pct.

For Færøerne fastsættes buffersatsen for 1. kvartal 2024 uændret til 1 pct.

Kontakt

Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07